e-äriregistrist saab kõigi Eesti ettevõtete, mittetulundusühingute, sihtasutuste ja füüsilisest isikust ettevõtjate juriidilisi ja statistilisi andmeid. Registrikaart (B-kaart), maksuvõla info ja lihtandmed on TASUTA! Otsi ettevõtjat:
Euroopa ettevõtete andmed, aruanded ja ettevõtetega seotud isikute andmed vaid ühe infopäringu kaugusel. Nüüd võimalik andmeid tellida ka ilma lepingu sõlmimiseta!
Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente elektrooniliselt. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks. Lisaks sisaldab ettevõtjaportaal raamatupidamistarkvara, e-arveldaja.
Kinnistuportaal võimaldab kõigil elektrooniliselt koostada ja esitada kinnistamisavaldusi ning jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas.
Ametlike Teadaannete lehel avaldatakse kõik teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Teadaandeid saab soovitud märksõna järgi otsida ja need on kõigile tasuta kättesaadavad.
Kinnistusraamatu andmete avalikkus tagab kinnisasjade käibes õiguskindluse ja maandab kinnisvaratehingute riskid. Kinnistusraamatusse kantud andmetega saab igaüks tutvuda e-kinnistusraamatu kaudu.
Register, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta. Kehtivad karistusregistri andmed on avalikud ja iga isik saab registriandmetega tutvuda.
Infosüsteem, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. E-toimiku kaudu saab esitada menetlejale dokumente ja jälgida menetluse käiku.
Laevakinnistusraamat, Elektrooniline Riigi Teataja, Abieluvararegister, E-Notar, E-Arest, Pärimisregister, X-tee Generaator, Keskne hankimine.