PrintPDF Jaga

Riigihanked

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) 2017. aasta planeeritavad riigihanked eeldatava maksumusega
60 000 EUR (ilma km-ta) või rohkem:

Kesksed hanked - riigihanked, mille RIK korraldab vastavalt VV korraldusele ministeeriumite, ministeeriumi valitsemisala ja Riigikantselei eest. Nende hangete raames sõlmitud lepingutel alt ostmine on nimetatud asutustele kohustuslik.
Ühised riigihanked - riigihanked, kus lisaks RIKile on ostjaks ka teised hankijad.
2017. aastal korraldab RIK nii keskseid kui ühishankeid.

Lisaks kesksetele ja ühishangetele on sel aastal plaanis korraldada:

  • äriregistri hoolduseks; 
  • e-arveldaja arendusteks; 
  • kinnistusraamatu arenduseks;
  • e-kataloogi arenduseks;
  • veebi arenduseks;
  • arendustööde tellimiseks Java platvormi infosüsteemide jaoks.

Täpsem informatsioon kavandatavatest ja teostamisel olevatest  riigihangetest ning kontaktinfo, mille kaudu on muuhulgas võimalik ühineda tehnilise dialoogiga, on leitav RIKi hangete veebilehel.
Info meie asutuse poolt varem korraldatud või korraldamisel olevate riigihangete kohta leiab e-riigihangete keskkonnast.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankekord