PrintPDF Jaga

Korteriühistu väljavõte

1. juulist 2017 suleti kohtulike registrite kantseleide vastuvõtupunktid. Sellest tulenevalt ei saa edaspidi kohtulike registrite andmete ja toimikudokumentidega tutvuda ega neist väljatrükke saada kinnistus- või registriosakonnas kohapeal (vaata täpsemalt).

Korteriühistutel ja teistel õigustatud isikutel on varasemaga võrreldes võimalik korteriomanike andmete nimekirju tasuta saada pöördudes RIKi klienditeeninduse poole.

Tasuta nimekirja saamiseks tuleb korteriühistu juhatuse liikmel, korteriomanikul või eelnimetatute poolt volitatud isikul esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus (koos vajalike lisadokumentidega, nt volitusega) aadressil rik.info@just.ee .

  • Korteriühistutele jt õigustatud isikutele väljastatakse tasuta üksnes omanike andmete nimekirju (PDF-formaadis). Väljavõte saadetakse viie tööpäeva jooksul.
  • Tasuta andmete nimekiri sisaldab: aadressi, omaniku nime, omaniku sünniaega/isikukoodi/registrikoodi, omandivormi, kinnistu numbrit, katastritunnust ja kinnistu liiki.
  • Teisi kinnistusraamatu andmeid saab tasu eest tellida vastavalt kehtivatele tasumääradele, mis on sätestatud justiitsministri määruses.

Kui korteriühistu soovib lisaks korteriomanike andmete nimekirjale (II jao kanne), mis on tasuta, saada ka korteri pindala andmeid (I jao kanne), tuleb täiendava väljavõtte eest tasuda 1 euro iga korteriomandi kohta, millele lisandub päringu tegemise tasu (minimaalselt 15 minutit andmetöötlust hinnaga 5.83 eurot + km). 
Tasulised andmed saadetakse exceli-tabelina viie tööpäeva jooksul pärast arve tasumist.

RIK väljastab korteriühistute tasuta nimekirju e-kirja teel käesoleva aasta lõpuni. 2018. aastast alates saavad kõik korteriühistud soovitud andmeid ise pärida uuenenud e-kinnistusraamatu infosüsteemist.