PrintPDF Jaga

Ettevõtjaportaal

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente elektrooniliselt. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks. Lisaks sisaldab ettevõtjaportaal raamatupidamistarkvara, e-arveldaja.

Ettevõtjaportaali saab siseneda ja kasutada iga kodanik. Sisenemiseks saavad Eesti, Soome, Portugali ja Belgia kodanikud kasutada ID-kaardiga autentimise võimalust. Mobiil-ID'ga on võimalik siseneda eestlastel ja leedu rahvusest kodanikel ning portaali saab sisse logida ka avalehel olevate pangalinkide kaudu.

Kiirvalikud

Elektrooniliste avalduste, dokumentide ja majandusaasta aruannete esitamisel on abiks portaali
tehniline kasutajatugi: tel: +372 6696609, rik.ekanded@just.ee Sisene Ettevõtjaportaali

Tutvu uue teenusega e-arveldaja

 1. Registriosakond
 2. EMTAK Infosüsteem
 3. Riigi Teataja
 4. Nimepäring
 5. juristaitab.ee
 6. Notarid
 7. Abiinfo

Võimalused Ettevõtjaportaalis:

 • Uue ettevõtja registreerimine -
  äriühingu, füüsilisest isikust ettevõtja või mittetulundusühingu saab elektroonilisel teel Äriregistris registreerida kui kõigil ettevõttega seotud isikutel ( juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jne) on digitaalallkirja andmise võimalus. Kandeavaldusi saavad antud portaali kaudu esitada isikud, kellel on Eesti, Portugali, Belgia, Soome või Leedu ID-kaardid; Eesti, Leedu Mobiil-ID või Kreeka, Islandi, Itaalia, Leedu, Luxemburgi ja Austria poolt väljastatud autentimisvahendid.
 • Ettevõtja andmete muutmine -
  portaal võimaldab elektrooniliselt Äriregistrile esitada muutmis-, likvideerimis- ja kustutamiskande avaldusi. Avaldusi saab esitada ainult digitaalselt digitaalallkirjastades.
 • Ettevõtja tegevusala teatamine -
  põhitegevusala muudatusest saavad ettevõtjaportaali kaudu registripidajat teavitada üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Äriühingud esitavad oma tegevusala andmed ja nende muudatused ainult koos majandusaasta aruandega.
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile.
 • Raamatupidamistarkvara kasutamine -
  e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara alustavale ja väikeettevõtjale, MTÜ-le ja SA-le, mis aitab alguses ettevõtjal ise raamatupidamise korraldamisega hakkama saada ning seeläbi kulusid kokku hoida.