PrintPDF Jaga

Lasteasutuse päring

Lasteasutus saab lastega töötavate isikute andmeid tasuta pärida. Päringu tegemiseks piisab lasteasutuse esindaja digitaalallkirjastatud pöördumisest aadressile paring@karistusregister.ee, milles on märgitud, et päring tehakse lastega töötavate inimeste kohta. 

Päringu võib korraga teha ka mitme isiku kohta - näiteks edastades soovitud inimeste nimed ja isikukoodid exceli tabelina.
Masspäringu puhul võib päringu vastuse saamine tavapärasest kauem aega võtta. Vastus saadetakse päringus märgitud e-posti aadressile digitaalselt allkirjastatuna.

Masspäringu puhul, mis sisaldab isikuid, kellel puuduvad lastekaitseseaduses märgitud süütegude toimepanemise andmed, märgitakse, et karistatus puudub. Karistusandmete olemasolul väljastatakse vastav registriteade.