PrintPDF Jaga

Keskne hankimine

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) on keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei kontoriarvutite, monitoride ja printerite soetamisel. Keskse hankijana korraldab RIK riigiasutuste eest hankeid Vabariigi Valitsuse poolt määratud ulatuses.  Korraldus RIK’i keskseks hankijaks määramise kohta on leitav siin.

Kiirvalikud

E-post: kesksedhanked@rik.ee
Telefon: +372 663 6360
Kontaktisik: Mariliis Kannukene
 

Kesksed ja ühishanked

 

  1. RIK hanked
  2. Riigihangete register
  3. Hankekord

Keskse hankimisega hõlmatud asutustel ei ole iseseisvalt õigus VV korralduses määratud tooteid ja teenuseid hankida. Keskne hankimine tähendab hõlmatud asutuste jaoks kohustust soetada määratud tooteid ja teenuseid läbi keskse hankija poolt korraldatud hangete. Seejuures tuleb hanke korraldajal arvestada kõigi hankijate vajadustega. 
RIK koondab hankijate vajadused ning korraldab keskseid hankeid kontoriarvutite, monitoride ja printerite soetamiseks ligikaudu 160-le erinevale riigiasutusele.

Keskne hankimine loob võimaluse seadmete soodsamaks hankimiseks peamiselt väiksematele asutustele. Tänu suurtele kogustele on keskselt ja ühiselt hankides võimalik saada hinnasoodustusi, mida väikeste koguste juures ei pakuta. RIK-i hangetes pakutavad tooted on keskmisest turuhinnast kuni 30% soodsamad.

2015. aasta oktoobris läbiviidud RIK hangete rahuloluküsitluses tõid 87% vastanutest välja, et soovitavad osaleda RIK-i poolt korraldatavates hangetes ka tulevikus. Eelkõige ollakse rahul hangete läbiviimise kvaliteedi ning enda asutuse administratiivkoormuse vähenemisega. Leiti, et hankeprotsess on hankijate jaoks selliselt arusaadav ja mugav.
 
Täpsem info kesksete hangete kohta