Jaga
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Ametikoht Telefon E-post
Mehis Sihvart Direktor 663 6333 mehis.sihvart@just.ee
Piret Meelind Asedirektor 663 6304 piret.meelind@just.ee
Arendusosakond
Ametikoht Telefon E-post
Jaanika Jundas Projektijuht 663 6328 jaanika.jundas@just.ee
Jaanus Kirmet Projektijuht 663 6590 jaanus.kirmet@just.ee
Lii Bergström Projektijuht lii.bergstrom@just.ee
Pille Tell Projektijuht pille.tell@just.ee
Siret Kuhi Projektijuht siret.kuhi@just.ee
Tarmo Luup Projektijuht tarmo.luup@just.ee
Tiit Kirsipuu Projektijuht 663 6535 tiit.kirsipuu@just.ee
Süsteemianalüüsi talitus
Ametikoht Telefon E-post
Tiina-Svetlana Uba Talituse juhataja tiina-svetlana.uba@just.ee
Programmeerimise talitus
Ametikoht Telefon E-post
Viljar Tina Talituse juhataja 663 6347 viljar.tina@just.ee
Infrastruktuuride osakond
Ametikoht Telefon E-post
Rome Mitt Osakonna juhataja 663 6326 rome.mitt@just.ee
Marko Voog Projektijuht 663 6570 marko.voog@just.ee
Oleg Lissenko Projektijuht 663 6505 oleg.lissenko@just.ee
Tööprotsesside talitus
Ametikoht Telefon E-post
Liis Getter Silberg Talituse juhataja ülesannetes 663 6566 liis.silberg@just.ee
Infrastruktuuride haldustalitus
Ametikoht Telefon E-post
Mait Makkar Talituse juhataja 663 6510 mait.makkar@just.ee
Kasutajatoe talitus
Ametikoht Telefon E-post
Kätlin Jõgisalu Talituse juhataja katlin.jogisalu@just.ee
Arvutitöökoha halduse talitus
Ametikoht Telefon E-post
Janek Nozdrenko Talituse juhataja 663 6363 janek.nozdrenko@just.ee
Riikliku sunni registrite osakond
Ametikoht Telefon E-post
Arno Pardla Osakonna juhataja arno.pardla@just.ee
Karistusregistri talitus
Ametikoht Telefon E-post
Lesli Linnap Talituse juhataja 663 6599 lesli.linnap@just.ee
Täitemenetluse teenuste talitus
Ametikoht Telefon E-post
Arne Puhlov Talituse juhataja arne.puhlov@just.ee
Taasühiskonnastamise teenuste talitus
Ametikoht Telefon E-post
Iren Irbe Talituse juhataja 663 6372 iren.irbe@just.ee
Kohturegistrite osakond
Ametikoht Telefon E-post
Ingmar Vali Osakonna juhataja 663 6531 ingmar.vali@just.ee
Äriregistri talitus
Ametikoht Telefon E-post
Tambet Artma Talituse juhataja tambet.artma@just.ee
Kinnistusraamatu talitus
Ametikoht Telefon E-post
Piret Saartee Talituse juhataja 663 6364 piret.saartee@just.ee
Notariaadi infosüsteemi talitus
Ametikoht Telefon E-post
Robin Lõo Talituse juhataja 663 6588 robin.loo@just.ee
Ettevõtete aruandluse infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Aleksandr Beloussov Talituse juhataja 663 6533 aleksandr.beloussov@just.ee
Tugiinfosüsteemide osakond
Ametikoht Telefon E-post
Vesta Laansoo Osakonna juhataja 663 6597 vesta.laansoo@just.ee
Kairi Kruusma Klassifikaatorite juhtivmetoodik 663 6352 kairi.kruusma@just.ee
Dokumendihalduse teenuse talitus
Ametikoht Telefon E-post
Liis Kõu Talituse juhataja 663 6329 liis.kou@just.ee
Õiguskaitse infosüsteemide osakond
Ametikoht Telefon E-post
Evar Sõmer Osakonna juhataja 5 088 541 evar.somer@just.ee
Kohtute infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Margit Rõa Talituse juhataja 663 6365 margit.roa@just.ee
Prokuratuuri infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Ignar Valme Talituse juhataja 663 6528 ignar.valme@just.ee
E-toimiku üldtalitus
Ametikoht Telefon E-post
Hillary Viita Talituse juhataja 663 6346 hillary.viita@just.ee
Avaliku õigusteabe talitus
Ametikoht Telefon E-post
Signe Haug Talituse juhataja 663 6351 signe.haug@just.ee
Sisekontrolli ja infoturbe osakond
Ametikoht Telefon E-post
Martti Allingu Osakonna juhataja 663 6316 martti.allingu@just.ee
Üldosakond
Ametikoht Telefon E-post
Agnes Loot Osakonna juhataja 663 6305 agnes.loot@just.ee
Ketlin Nurk Personalijuht 663 6311 ketlin.nurk@just.ee
Karin Purdeots Personalikonsultant 663 6310 karin.purdeots@just.ee
Kristel Reimo Finantsjuht 663 6315 kristel.reimo@just.ee
Maia Ottep Arvestusspetsialist 663 6314 maia.ottep@just.ee
Triin Tammkõrv Jurist 663 6548 triin.tammkorv@just.ee
Anu-Riin Tamm Sekretär-asjaajaja anu-riin.tamm@just.ee
Heilika Kutsch Kommunikatsioonijuht 663 6338 heilika.kutsch@just.ee
Kätlin Kattai Kliendi ja rahvusvaheliste suhete juht 663 6337 katlin.kattai@just.ee
Katrina Kõivsaar Hankespetsialist 663 6313 katrina.koivsaar@just.ee
Kristine Kase Õigusteenuse juht 663 6312 kristine.kase@just.ee
Mari Mitt Spetsialist 663 6301 mari.mitt@just.ee
Mariliis Kannukene Hankejuht 663 6360 mariliis.kannukene@just.ee
Klienditoe talitus
Ametikoht Telefon E-post
Kersti Rätsep Talituse juhataja 663 6537 kersti.ratsep@just.ee
Kultuuripärandi infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Elis Riispapp Talituse juhataja elis.riispapp@just.ee