PrintPDF Jaga

Abieluvararegister

Abieluvararegistrisse kantakse andmed abikaasade poolt valitud varasuhete ja sõlmitud abieluvaralepingute kohta. Abieluvararegistrit peab Tartu maakohtu kinnistusosakond.

Abieluvararegistrisse tehakse valitud varasuhte kohta kanne ehk abikaasade kohta avatakse registrikaart juhul, kui valitud on lahusvara või vara juurdekasvu tasaarvestus või kui on sõlmitud abieluvaraleping.
Abieluvararegistri kannetele või nende puudumisele võib tugineda, kui abieluvaralepingu sõlmimisest ei olda teadlik.

Abieluvararegistri registrikaardiga saab igaüks tasuta tutvuda Abieluvararegistri päringusüsteemis või kinnistusosakonnas, ärakirju võib tellida ka posti teel. Kinnistusosakonnas säilitatakse lisaks registritoimikuid, mis sisaldavad abieluvaralepinguid ja muid dokumente. Registritoimikuga võib tutvuda registrisse kantud isiku nõusolekul või õigustatud huvi olemasolul.
 
Abieluvararegistrit peetakse elektrooniliselt, mis tähendab, et õigsuse märkega elektroonilised registrikaardid omavad õiguslikku tähendust.
Abieluvararegistrit pidava kinnistusosakonna kontaktandmed.