PrintPDF Jaga

Karistusregister

Karistusregister on riigi andmekogu, mis moodustab ühe osa e-toimiku infosüsteemist. Antud register sisaldab andmeid Eestis karistatud isikute ja nende karistuste kohta. 

Karistusregistri päring
Karistusregistri väljavõtte saamiseks tuleb teha päring karistusregistrisse, mille alusel väljastatakse registriteade.
Karistusregistri päringut on võimalik teha elektrooniliselt e-posti teel, e-toimiku keskkonnas või edastada paberkandjal tavapostiga.

Registriteatel kajastuvad kõik kehtivad karistused, v.a kui isikul on üks väärteokaristus, mis on alla 200 € (50 trahviühikut) ja sellel pole lisakaristust. Samuti ei avalikustata karistusandmeid alaealiste kohta.

Teise isiku kohta päringu tegemisel on vaja teada tema ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, juriidilise isiku kohta pärides juriidilise isiku nime ja registrikoodi.

Karistusregister väljastab andmeid ainult eesti keeles ja päringute menetlemise aeg on kaks tööpäeva (ei sisalda registriteate kohaletoimetamist). 


Riigilõivu info:

SEB Pank- IBAN EE891010220034796011
Swedbank- IBAN EE932200221023778606
Danske Bank A/S Eesti filiaal- IBAN EE403300333416110002
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal- IBAN EE701700017001577198
Viitenumber: 2900082388
Makse saaja: Rahandusministeerium

Riigilõivu suurus: 4 eurot


Juhend vene keeles

Lisainfo:
Kasutajatugi: info@karistusregister.ee
Telefon: 663 6359