PrintPDF Jaga

Äriregistris uuenevad aadressiandmed

9. November 2017 - 12:04

Seoses üleüldise aadressiandmete ühtlustamisega Eestis, et erinevate infosüsteemide aadressid oleksid edaspidi omavahel võrreldavad, käib ka äriregistri süsteemides aadresside uuendamine. Selleks liidestusime novembrist aadressiandmete infosüsteemiga (ADS). 

Aasta lõpuks viiakse kõigi äriregistris olevate juriidiliste isikute aadressid vastavusse ADS infosüsteemi andmetega. Äriregistri andmetes juriidilise isiku aadressi uuendamisel tehakse äriseadustiku § 511(1) alusel ettevõtja registrikaardil vastav parandus automaatselt.

Ettevõtjal endal tuleb aadressi muutmiseks esitada muutmiskande avaldus vaid juhul, kui äriregister ei ole jõudnud muudatust teha, kuid aadressi soovitakse uuendada koheselt. Sel juhul saab ettevõtja muudatuse teha äriregistri ettevõtjaportaalis ja riigilõivuvabalt (va juhul kui muutub omavalitsusüksuse piirkond).

Abistava info, kuidas vajadusel muutmiskande avaldust elektrooniliselt esitada, leiate RIKi abiinfo portaalist.