PrintPDF Jaga

Asutusest

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)

Visioon: Hinnatuim riiklike IT-teenuste arendaja ja haldaja.
Missioon: Oleme riigisektorile asjatundlik ja paindlik partner, pakkudes kvaliteetset IT-teenust ideest teostuseni. 

Tunnustatud väärtused RIKis:

 • Paindlikkus
  - Arvestame kliendi soovidega.
  - Lähtume mõistlikkusest, bürokraatiasse takerdumata. 
  - Näeme lahendusi, mitte probleeme.
  - Läheme kaasa muutustega arvestades asutuse pikaajaliste eesmärkidega.
 • Asjatundlikkus
  - Tunneme oma ja kliendi sisuvaldkonda. 
  - Teame, mida teeme ja oskame pakkuda parimat.
  - Väärtustame ja arendame erialaseid oskusi. 
  - Oleme uudsete valdkondlike lahenduste kujundajad.
 • Koostöö
  - Usaldame oma kolleegide ja koostööpartnerite teadmisi.
  - Väärtustame pühendunud töötajaskonda. 
  - Austame oma kolleege ja koostööpartnereid.
  - Seisame üheskoos hea RIK-i maine eest.
 • Turvalisus
  - Kaitseme andmeid ning tagame privaatsuse.
  - Loome toetava ja usaldusväärse töökeskkonna.
  - Infoturve on kõigi RIK tegevuste lahutamatu osa. 

Peamised tegevusvaldkonnad
RIK on Justiitsministeeriumi haldusala asutus, mille eesmärgiks on luua häid integreeritud e-teenuseid pakkuv innovaatiline keskkond riigihaldus-, õigus- ja kriminaalpoliitika efektiivsemaks rakendamiseks. RIK arendab ja haldab riigile ning kodanikele väga olulisi registreid ja infosüsteeme nagu näiteks e-äriregister, e-notar, e-kinnistusraamat, kohtuinfosüsteem, kriminaalhooldusregister, kinnipeetavate register, karistusregister, e-toimik, elektrooniline Riigi Teataja.

Tugevused
Oleme suur IT-le orienteeritud riigiasutus, kes tegeleb mastaapsete ja teed rajavate projektide teostuse ja juhtimisega. Meil on pikaajalised kogemused ja teadmiste - oskuste pagas suurte projektide läbiviimisest. Meie meeskonnas töötab üle 270 erialaprofessionaali.

Rahvusvahelises plaanis teeme koostööd erinevate riikide IT asutuste ja struktuuridega. EL-sisene koostöö laieneb pidevalt. Lisaks on RIK-i spetsialistide poolt välja töötatud lahendused ja arendused äratanud huvi mitmetes riikides nii Euroopas kui ka väljaspool seda.

Avalik tunnustus RIK-i  IT-lahendustele:

 • Good Practice Label 2007
 • e-inclusion nominent 2007
 • European Enterprise Awards 2008
 • European Business Awards  2009 - Ruban d’Honneur aunimetus
 • European eGovernment Awards 2009- Euroopa ühisturu kategoorias  II-koht
 • World Summit Award 2011 – e-majandusaasta aruanne
 • Eesti parim e-teenus 2011(e-valitsuse kategoorias) - e-majandusaasta aruanne
 • European Enterprise Promotion Awards 2012 - e-majandusaasta aruanne - nominent ärikeskkonna parandamise kategoorias
 • World Summit Award 2013 (WSIS+10 Global Champion) - viimase kümnendi maailma parim e-teenus valitsuse kategoorias - e-majandusaasta aruanne
 • 2015 United Nations Public Service Award (UNPSA) - esimese koha võitja kategoorias „Riiklike terviklahenduste edendamine infoajastul“
 • Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) alla loodud globaalse foorumi OPSI konkursil valiti Digitoimik parimaks innovatsiooniprojektiks 2020.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus