PrintPDF Jaga

Delta

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) pakub dokumendihaldussüsteemi Delta teenust, millel on tänaseks juba 10 tuhat kasutajat. 
Delta on täiselektrooniline asjaajamiskeskkond, mis võimaldab organisatsiooniüleselt juhtida dokumentidega seotud tööd.

Deltas saab ülevaatlikult jälgida tööülesandeid ja töövooge, neid määrata, hallata ning teha toiminguid asendajana. Kasutajatel on õigustepõhine juurdepääs kogu organisatsiooni dokumentatsioonile. Õiguste süsteem on paindlikult seadistatav nii organisatsioonisisesteks vajadusteks kui ka teabe avalikustamiseks.

Delta eelised:

  • Delta on vabavaraline lahendus, mistõttu puuduvad litsentside lisatasud.
  • Registreeritud RIHAs: https://riha.eesti.ee/riha/main/inf/dhs_delta.
  • Tagatud on kahepoolne metaandmete liikumine dokumendi ja faili vahel.
  • Tagab dokumendihalduses kõrge andmekvaliteedi ja käepärase ning loogilise lahenduse.

2010. aastal korraldati RIK-i poolt riigihange Justiitsministeeriumi haldusala jaoks sobiva dokumendihaldussüsteemi hankimiseks. Hanke võitis dokumendihaldusüsteem Delta, mida sel ajal kasutas juba ka Siseministeerium. 

Dokumendihaldussüsteemi hankimisel lähtuti eelkõige sellest, et üks ja sama lahendus oleks paindlikult seadistatav kõikides Justiitsministeeriumi haldusala asutustes. Enne Deltale üleminekut oli haldusalas kasutusel neli erinevat dokumendihaldussüsteemi ja see tegi arendusprotsessi keeruliseks ja kulukaks.  

Ühtse lahenduse arendamiseks loodi Justiitsministeeriumi Delta sisutöörühm, mis koosnes mitme haldusala asutuse kantseleide töötajatest. Delta sisutöörühma eesmärkideks oli erinevate asutuste elektroonilise asjaajamise tööprotsessi ühtlustamine ja nende realiseerimiseks parimate lahenduste leidmine. Sellest tulenevalt ei pea täna enam ametnik oskama kasutada nelja erinevat dokumendihaldussüsteemi, sest kogu haldusalas on kasutusel üks lahendus.  

Projekti alustati 2010. aasta lõpus ja 2013. aasta suveks olid kõik asutused Deltale üle läinud. Järgnevatel aastatel juurutati Delta ka Patendi- ja Konkurentsiametis, kuna antud asutused liitusid Justiitsministeeriumi haldusalaga hiljem.

2013. aastal otsustasid Sise- ja Justiitsministeerium hakata Delta arendamisse ühiselt panustama. Selle elluviimiseks loodi kahe ministeeriumi vaheline töörühm. Koostöö tulemusena sai kõikides dokumendihaldussüsteemides vaja minevaid arendusi tellida ühiselt ning sellega kokku hoida arendustööde tellimisele kuluvat aega ja ressurssi.

Alates 2017. aastast kasutavad lisaks Justiits- ja Siseministeeriumi haldusaladele Deltat veel ka MKM, SOM, TEHIK ning Veeteede Amet. Täiendavalt on liitumas Rahandusministeerium ja Kultuuriministeerium. Kuna Deltat kasutavate ministeeriumite hulk on kasvanud, on täiendavalt loodud ka ministeeriumite ülene Delta töö- ja juhtrühm.  

Delta täpsemad võimalused ja sellega seotud tarkvarad on kirjeldatud Siseministeeriumi veebilehel.
Delta tarkvaraarendus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetusest.