PrintPDF Jaga

Eelarve

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) 2023. aasta tulude maht on 2,3 mln eurot ja kulude kogumaht 16,59 mln eurot. 

RIKi 2023. aasta eelarve Eurodes

TULUD

2 300 000

KULUD

-16 591 000

Programm „Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum“

-16 329 000

Programmi tegevus: Intellektuaalse omandi valdkonna rakendamine

-234 000

Programmi tegevus: Karistuste täideviimise korraldamine

-1 837 000

Programmi tegevus: Kesksed IT-teenused teistele valitsemisaladele

-2 130 000

Programmi tegevus: Kriminaalpoliitika kujundamine ja elluviimine, sh ennetus

-1 916 000

Programmi tegevus: Õigusemõistmise, õigusregistrite ja õigusteenuste tagamine

-9 838 000

Programmi tegevus: Õiguspoliitika kujundamine ja õigusloome kvaliteedi tagamine

-374 000

Käibemaks

-262 000

INVESTEERINGUD

-159 000

Justiitsministeeriumi valitsemisala 2023. a eelarve on leitav justiitsministeeriumi avalikust dokumendiregistrist.