PrintPDF Jaga

Partnerid

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on Tallinna linna poolt asutatud ettevõtluse tugistruktuur, mille eesmärgiks on ettevõtjatele tegevuse alustamiseks soodsate starditingimuste loomine, ettevõtlusriskide vähendamine ja konkurentsivõime tõstmine, toetavate teenuste ning kaasaegse kvaliteetse töökeskkonna pakkumise kaudu.  http://www.inkubaator.ee/

 

Sihtasutus Vaata Maailma kutsuti ellu 2001. aastal, et suurendada internetikasutajate arvu ning tõsta sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Seniste edukate ettevõtmiste hulgas on enam kui 100 000 inimesele tasuta arvuti algõppe võimaldamine, eKooli keskkonna käivitamine ning ligi 500 Avaliku Internetipunkti (AIP) loomine. Täna on Vaata Maailma SA-l käsil projekt Arvutikaitse 2009, mille eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust arvuti- ja internetiturvalisusest ning soodustada ID-kaardi ja Mobiil-ID kui lihtsaimate enesekaitsevahendite kasutuselevõttu internetis.  http://www.vaatamaailma.ee

 

Demokeskuse eesmärgiks on koostöö edendamine IKT lahenduste tootearenduse, integratsiooni ja ühisturunduse valdkonnas, seda nii avaliku kui ka erasektori lahenduste osas. 
 
IKT Demokeskusesse tuuakse kokku nii riigi- kui ka erasektorile mõeldud lahendused ja näidatakse, kuidas need koos toimivad. https://e-estonia.com/