PrintPDF Jaga

Toetustest rahastatud projektid

Antud lehele on koondatud kõik RIK-i projektid, mis on perioodil 2014-2023 saanud struktuuritoetuste rahastuse.
Iga projekti tutvustav osa sisaldab projekti nime, lühikirjeldust, selle eesmärki ja eraldatud toetuse summat.

Info avaldamise nõue tuleneb Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määruse nr 146 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ §4 lõikest 4.