Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Kohus lubas kriminaalhoolduses kasutada uusi elektroonilise järelevalve seadmeid

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) viib Justiitsministeeriumi tellimusel läbi riigihanget süüdimõistetute ja vahistatute elektrooniliste jälgimisseadmete rentimiseks, mille kasutusrendi lepingu sõlmimine on kohtuvaidluste tõttu viibinud. Viimase osas on tänaseks jõustunud lõpplahend ja vanglateenistus saab peagi kasutusele võtta uued kvaliteetsed seadmed.

RIKi direktor Rivo Reitmanni sõnul on oluline, et kriminaalhoolduse teostamiseks vajalikud jälgimisseadmed on usaldusväärsed ja täpsed. Seepärast tuli pakkujatel ühe tingimusena esitada koos hanke esialgse pakkumusega testimiseks seadmed, mis vastaksid hankes toodud spetsiifilistele nõuetele. Testimise nõue oli üks põhjustest, mis viis kohtuvaidluseni. Riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO), haldus- ja ringkonnakohus jätsid pakkuja vaidlustuse rahuldamata.

"Arvestades hankelepingu eset, milleks on süüdimõistetute ja vahistatute elektroonilise järelevalve seadmed, ja seda, kui olulised on need avalikkuse jaoks, eeldatakse iga seadme puhul kõrget töökindlust. Selle tagamiseks on seadmete eelnev nõuetele vastavuse kontrollimine hädavajalik. Seetõttu panustasime koos Justiitsministeeriumi spetsialistidega aega erinevates oludes testimisele, kuhu kaasasime ka väliseid eksperte. Pärast kahekuist testimisperioodi tunnistasime Buddi Ltd pakkumuse vastavaks ning lükkasime SuperCom Ltd pakkumuse tagasi, mis ei vastanud meie hinnangul kõikidele kohustuslikele nõuetele, selgitas Reitmann.

Elektroonilise järelevalve seadmed, millest avalikkusele tuntuim on ehk nn jalavõru, on Eestis kasutusel olnud juba 15 aastat. Nende eesmärk on maandada inimese käitumisega seonduvaid riske, küll hoides teda samal ajal vabaduses.

"Elektroonilise järelevalve kasutamine tagab ühest küljest ühiskonna suurema turvalisuse, teisalt võimaldab õigusrikkujatel ilma neid kõigest ära lõikamata muuta oma käitumist ning toimetulekut. Vabaduses viibimine jätab õigusrikkujale võimaluse tegeleda toetava sotsiaalse võrgustiku loomisega, säilitada töökoht või see leida ning hoida suhteid pere ja lähedastega. Selleks on meil vaja kvaliteetseid ja nõuetele vastavaid seadmeid," sõnas Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse juhataja Merike Sirendi.

Nii VAKO, haldus- kui ringkonnakohus leidsid, et SuperCom Ltd seadmed ei vasta vähemalt kahele kohustuslikule nõudele (Tallinna Ringkonnakohtu 22.09.2023 otsus nr 3-23-1373) ja RIK on lükanud pakkuja pakkumised tagasi õiguspäraselt. Samuti leiti, et RIKil oli õigus hinnata seadmete töökindlust testimise teel, et saada kinnitus, kas seadmete kvaliteet on tagatud ja jälgimisseadmed vastavad hanke eesmärgile.

RIK jätkab hankemenetlust ainsa vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja Buddi Ltd-ga ja loodab lepingu sõlmida veel selle aasta jooksul. Lepingu eeldatavaks maksumuseks on 2,5 miljonit eurot.

Uudise fotol on kajastatud uut seadet, käevõru, mis on mõeldud koduvalve teostamiseks.