Riigi saadetud dokumentidega tutvumine muutub lihtsamaks

Registrite ja Infosüsteemide Keskusel valmis koostöös Justiitsministeeriumiga uus veebiplatvorm, millega dokumente inimestele kätte toimetada. Dokumentidega tutvumine on nüüd mugavam, kättetoimetamine aga riigi jaoks odavam ja tõhusam. Esialgu on kättetoimetamisportaalis võimalik tutvuda kohtu- ja kohtuvälise menetluse dokumentidega, kuid edaspidi on plaanis platvormiga liita ka teisi valdkondi.

„Riigiasutuste olulist menetlusteavet sisaldavate dokumentidega tutvumisel peab jääma tõendatav jälg, et inimene on talle vajaliku info kätte saanud ja sellega kursis. Varem toimetasime näiteks kohtu poolt saadetavad teated inimestele sageli tähitud postiga, mis on saajale tülikas ja riigile kulukas. Tahtsime, et inimestel oleks võimalik dokumentidega tutvuda mugavalt, endale sobival ajal ja kohas. Seda võimaldab kõige paremini digitaalne lahendus, mistõttu saigi otsustatud veebiplatvormi toomise kasuks,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg kättetoimetamisportaali loomise vajadust kommenteerides.

Kättetoimetamise all ei peeta silmas tavalist kirjavahetust asutuse ja isiku vahel, vaid üksnes selliste dokumentide edastamist, millest tulenevad isikule kohustused (sh tähtajad). Sellisteks dokumentideks on näiteks kohtukutsed ja -lahendid, trahviotsused ja ettekirjutused.

Teade, et inimesel on kättetoimetamisportaalis tutvumiseks dokumente, saadetakse talle e-postile (sh [email protected] aadressile). Seni, kuni inimene pole talle saadetud dokumendiga tutvunud, ei saa ta kasutada infosüsteemi, kuhu ta toimingute tegemiseks siseneda soovis, vaid ta suunatakse edasi kättetoimetamisportaali.

„Inimesed ei pruugi dokumentide kiirest kättesaamisest alati huvitatud olla. Kui kohtumenetlusi proovitakse sellega tahtlikult venitada, kahjustab see teiste menetlusosaliste huve. Uus portaal aitab selliseid probleeme ennetada, sest ei lase e-äriregistrisse või kohtute e-toimiku süsteemi siseneda enne kui dokumendid on vastu võetud,“ selgitas justiitsminister ning lisas: „Järgmise sammuna näeme, et kättetoimetamisportaaliga võiks liidestada kõik avaliku sektori asutuste infosüsteemid. See ühtlustaks asutuste praktikaid ning muudaks dokumentide kättesaamise veelgi mugavamaks ja efektiivsemaks,“ ütles Lea Danilson-Järg.

Kättetoimetamisportaal loodi „Digiühiskonna arengukava 2030“ raames kokkulepitud tegevusena. Esimene etapp valmis Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse eestvedamisel, olles maailmas teadaolevalt esimene sarnane lahendus.

Esimese nädalaga on kättetoimetamisportaali avalikust e-toimikust ja e-äriregistrist laekunud inimestele edastamiseks juba üle 18 000 dokumendi, millest 4000 on kasutajate poolt ka vastu võetud.

Uudise allikas: https://www.just.ee/uudised/riigi-saadetud-dokumentidega-tutvumine-muutub-lihtsamaks