PrintPDF Jaga

e-äriregistri hinnad

 

Üldandmed 1 €
Kommertspandiandmed 1 €
Üld- ja isikuandmed 2 €
Kehtetud kaardiandmed 2 €
Majandusaasta aruanne 2 €
Aruandlusandmed 2 €
Põhikiri 2 €
Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument
2 €

Ostetud andmetega saab 24 tunnijooksul korduvalt tutvuda, tehes päringut samalt IP-aadressilt.

Muude-äriregistri teenuste hinnad on kehtestatud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori käskkirjaga.

Visualiseeritud äriregister
Hinnas sisaldub sama ettevõtja üld- ja isikuandmetega tutvumine äriregistri teabesüsteemis 24 tunni jooksul samalt IP-aadressilt.
2 €/ klikk +km
Aruandlusandmete kirje
Majandusaasta aruandes ühele taksonoomia elemendile vastavad väärtused.
0,08€/tk +km
Aruande auditeerimise andmed 0,31 €/ ühing + km
Ühingu tegevusalad  0,25 €/ühing + km
Andmetöötlustasu* 
Andmete pärimise miinimumtasu on 6,25  € +KM, mis sisaldab 15 minutit andmetöötlust.
25 €/h +km
Abonendilepingu tasu 9,58 €+km/ iga algav kuu

* Andmetöötlustasu ei rakendata:

  • riigiasutusele;
  • kohtule;
  • kohtutäiturile;
  • valla- ja linnavalitsusele;
  • avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusest tuleneva avalik-õigusliku ülesande täitmiseks.


XML teenuse kasutamiseks tuleb RIKiga sõlmida leping.
Hindasid ja teenuseid reguleerib justiitsministri 30.11.1998.a. määrus nr. 55 ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori käskkiri.