PrintPDF Jaga

Statistika

E-äriregistri keskkonnas saab tutvuda kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute üldstatistilise infoga, näiteks:

  • kui palju registreeriti uusi juriidilisi isikuid aastas;
  • kustutati juriidilisi isikuid;
  • registreeriti pankrotimenetlusi;
  • on ühingutes töötajaid;
  • millised on ettevõtjate populaarseimad tegevusalad;
  • ettevõtjate käive;
  • ettevõtjate kasum/kahjum;
  • ettevõtjate vanus;
  • majandusaasta aruannete esitamise statistika;
  • kui palju esitavad ettevõtjad avaldusi jne.

Koondinfot on võimalik vaadata aastate lõikes statistika lehel või kuude kaupa detailstatistika vaates.
Detailstatistika kajastab lisaks eelnevale infot maakonniti, põhitegevusala järgi, likvideerimiskandeid ja pankrotis juriidiliste isikute arvu.