PrintPDF Jaga

Teavitusteenus

E-äriregister on loonud tasuta teavitusteenuse, mille tulemusena saavad juriidiliste isikute juhatuse liikmed, nõukogu liikmed, osanikud ja aktsionärid e-posti teel teateid neid puudutavatest toimingutest äriregistris. Teade saadetakse seotud isikutele kandeavalduse esitamise hetkel. Pärast kandeavalduse registrisse kandmist saavad seotud isikud kande jõustumist kontrollida e-äriregistris (Lihtpäringud- Seotud ettevõtjad- Sisene ID-kaardiga).

Puudutatud isikud, kellele teade saadetakse:

  • e-äriregistris kajastuvad osanikud;
  • e-äriregistris kajastuvad aktsionärid;
  • e-äriregistris kajastuvad nõukogu liikmed;
  • e-äriregistris kajastuvad juhatuse liikmed.

Teavitusteenuse aktiveerimine
Teavituste saamiseks tuleb riigiportaalis aktiveerida enda ametlik e-posti aadress [email protected] . Peale e-posti seadistamist saadetakse teated ettevõttega seotud kandemuudatustest automaatselt. Teadet ei saadeta, kui elektrooniliselt on teatatud tegevusalast või on tegemist juriidilise isiku registrisse kandmisega. Lisaks isiklikule e-postile teavituse saatmisele teavitatakse võimalikest muudatustest ka juriidilise isiku meiliaadressil [email protected] ja e-äriregistris kirjas oleval e-posti aadressil.

 Ametlikku e-posti saab seadistada siin