PrintPDF Jaga

Turvalisus

Tulenevalt RIK-i ja kliendi vahel sõlmitava lepingu tingimustest peavad pooled hoidma e-arveldajat puudutavat konfidentsiaalset teavet, ennekõike teavet kliendi äritegevuse kohta, aga ka muud tundlikku informatsiooni, mis ei ole avalikult kättesaadav.
Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult kõigi isikute ja asutuste suhtes (sh Maksu- ja Tolliamet).

Veebipõhine raamatupidamistarkvara on andmete säilitamise osas kindlasti usaldusväärne, sest nii nagu olemasolevad riigiasutuste andmebaasid on dubleeritud ja varundatud, saavad turvaliselt ja hästi olema hoitud ka Teie raamatupidamuslikud andmed.