Jaga

Tutvustus

Selleks, et raamatupidamise korrashoidmist väikeettevõtja jaoks lihtsustada on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) loonud võimalikult automatiseeritud raamatupidamistarkvara.


E-arveldaja koosneb viiest suuremast osast:
 • Arveldamise moodul- keskne moodul kogu e-arveldaja süsteemis.
  Selle kaudu on võimalik luua/hallata ostuarveid, müügiarveid, laekumisi/tasumisi, tasaarveldusi, maksekorraldusi, klientide/hankijate- ning kaupade/teenuste baase. e-arveldaja on liidestatud ka erinevate e-arvekeskkondadega.
 • Raamatupidamise moodul- tarkvara üks peamine moodul.
  Sarnaselt kõigile teadaolevatele raamatupidamise tarkvaradele rakendatakse ka siin kahekordse kirjendamise põhimõtet. Raamatupidamise moodulis saab teostada kandeid, pidada päevaraamatut ja pearaamatut, näha saldosid ning teostada põhivara arvestust.
 • Aruandluse moodul- võimaldab koostada ja esitada deklaratsioone ning majandusaasta aruannet.
  e-arveldaja kaudu saab edastada TSD ning KMD delkaratsioone Maksu- ja Tolliametile. Lisaks aitab tarkvara raamatupidamise põhiaruannete ja majandusaasta aruande (xbrl) genereerimisega, mille saab otse aruannete esitamise keskkonda edastada.
 • Personali moodul- võimaldab hallata kõike seoses töötajatega.
  Alammoodulite kaudu saab hallata tarkvara kasutajate volitusi, personali, puhkusi ja arvestada väljamakseid.
 • Seadistuste moodul- e-arveldaja konto ja ettevõtte põhiandmetega seotud sätted.
  Sisaldab üldiseid seadistusi, kontoplaani- ja algbilansi seadistamist, käibemaksu registreeringuid ning lukustatud perioode ja lepingu infot.

Registrite ja Infosüsteemide Keskusele (RIK) kuulub e-arveldaja kaubamärk. Kaubamärgi kasutamise loa taotlemiseks palume tutvuda kaubamärgi kasutamise juhisega.