Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

E-kinnistusraamat

E-kinnistusraamat sisaldab andmeid kõigi Eestis registreeritud kinnistute kohta. E-keskkonnas saab igaüks ise kiirelt ja lihtsalt kontrollida kinnistute üldandmeid, pindala, omanikke, piiranguid, kinnistuid koormavate hüpoteekide andmeid jm. 

Kui vajate kinnistute andmeid harva, saab portaalis teha üksikpäringuid. Igapäevaselt suuremal hulgal andmete vaatamiseks ja kord kuus arvega tasumiseks on võimalik sõlmida leping.

Eraisikuna sisenedes saab e-kinnistusraamatus tasuta enda kinnistu andmete ja dokumentidega tutvuda, volitada teisi enda dokumente nägema, digitaliseerimise teenust tellida ning tasu eest vaadata teiste kinnistute andmeid. Teenuse kasutamiseks on vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID'ga.

E-kinnistusraamatu lepinguliseks kliendiks on ettevõtted ja asutused, mis vajavad igapäevaselt suuremal hulgal seadusliku jõuga informatsiooni kinnistute andmete kontrollimiseks.

Andmete loetelu

 

Üldandmed

I jagu

II jagu

III jagu

IV jagu

Kinnistu number

*

*

*

*

*

Kinnistusjaoskond

*

*

*

*

*

Kinnistu nimi

*

*

*

*

*

Kinnistu liik

*

*

*

*

*

Katastritunnus

*

*

   
Sihtotstarve

*

*

   
Asukoht

*

*

   
Pindala

*

*

   
Piiratud asjaõigused 

*

 

*

 
Omanik  

*

  
Servituudid   

*

 
Hüpoteegid    

*

Kasutusõigused   

*

 
Ostueesõigused   

*

 
Märked   

*

 

 

Enda kinnisvara dokumentidega tutvumine

E-kinnistusraamatusse sisse logides saab "Minuga seotud kinnistud" alamlehel tasuta tutvuda enda kinnistu dokumentidega (nii era- kui juriidilise isikuna). Nimetatud lehel näeb kinnistustoimikuid, kellegi teise poolt volitatud dokumente (sh kinnistusosakonna poolt nähtavaks tehtud dokumente), antud volitusi ja ka infot, mis puudutab teiega seotud korteriühistuid.

Volitamine kinnistusraamatu dokumentide nägemiseks

E-kinnistusraamatusse sisse logides saab kinnistu omanik anda õiguse teisele füüsilisele isikule enda kinnistustoimiku dokumentidega tutvumiseks.

  • Pärast portaali sisenemist tuleb esmalt leida otsingu kaudu enda kinnistu.
  • Digitaalse kinnistustoimiku olemasolu korral näete kinnistu real linki „volitamine“, millele vajutades avaneb volitamise vorm.
  • Peale volitusvormi täitmist saab valida dokumendid, millele on soov juurdepääs anda ning kinnitada toiming digitaalallkirjaga.


E-kinnistusraamatu kasutajatugi:
[email protected]
+372 680 3160
E-N 9.00-17.00; R 9.00-14.00