PrintPDF Jaga

e-kinnistusraamatu hinnad

 

 

Hind

Avalduse andmed

tasuta

I jao kanne

1 €

II jao kanne

1 €

III ja IV jao kanne kokku

1 €

Terve registriosa 

*Hindadele ei lisandu käibemaksu
*Ostetud andmetega saab 24 tunni jooksul korduvalt tutvuda, tehes päringut samalt IP-aadressilt.
Vaata jagudes olevate andmete detailset kirjeldust

Muud e-kinnistusraamatu teenuste hinnad

Andmetöötlustasu*
Andmete pärimise miinimumtasu on 6,25  € +KM, mis sisaldab 15 minutit andmetöötlust.
25 €/h +km

Abonendilepingu tasu 

9,58 € /iga algav kuu +km

Isiku kinnistute loetelu (XML teenus) 1 €/päring

*Andmetöötlustasu ei rakendata:

  • riigiasutusele;
  • kohtule;
  • kohtutäiturile;
  • valla- või linnavalitsusele;
  • avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusest tuleneva avalik-õigusliku ülesande täitmiseks.


* Lepingulistel klientidel tuleb tasuda abonenditasu 9,58 € (+km) iga algava lepingukuu eest. Abonenditasu hõlmab e-kinnistusraamatu, e-äriregistri, Visualiseeritud Äriregistri ja Euroopa äriregistri kasutamise abonenditasu.
Hindasid ja teenuseid reguleerib justiitsministri 22.01.2001. a määrus nr. 8 "Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus" ning ​Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori käskkiri.