Statistika

Kinnistusraamatu kvartali statistika sisaldab andmeid vastaval ajavahemikul avatud registriosade ja registreeritud menetluste kohta. Kvartalipõhist statistikat koostatakse 2007. aastast alates.