PrintPDF Jaga

Lepinguinfo

Lepingu sõlmimiseks palume täita ühe järgnevatest taotluse vormidest ja edastada taotlus elektrooniliselt samas keskkonnas. Pärast lepingutaotluse täitmist saadab RIK lepingu allkirjastamiseks digitaalselt või paberkandjal.
Teenustasu võetakse igakuise abonenditasuna 9,58 eurot iga algava lepingukuu eest, millele lisandub päringutasu ja käibemaks.

Sõlmides lepingu e-kinnistusraamatu kasutamiseks saate üheaegselt kasutada ka e-äriregistrit, Euroopa Äriregistrit, Visualiseeritud Äriregistrit ja XML-teenuseid.
Lisainfo: 680 3160, info@rik.ee