PrintPDF Jaga

Lepinguinfo

Lepingu sõlmimiseks palume täita ühe järgnevatest taotluse vormidest ja edastada taotlus elektrooniliselt samas keskkonnas. Pärast lepingutaotluse täitmist saadab saab lepingu allkirjastada digitaalselt ning lepingutaotluse ära esitada või täidetud lepingu vormi alla laadida, allkirjastada paberkandjal ja saata posti teel Registrite ja Infosüsteemide Keskusele.
Alates 1. jaanuarist 2023 igakuist abonenditasu lepingupartneritele ei rakendu. Tasuda tuleb vaid tehtud päringute eest vastavalt hinnakirjale.

Sõlmides lepingu e-kinnistusraamatu kasutamiseks saate üheaegselt kasutada ka e-äriregistrit, Euroopa Äriregistrit, Visualiseeritud Äriregistrit ja XML-teenuseid.
Lisainfo: 680 3160, [email protected]