PrintPDF Jaga

XML teenus

XML teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha Kinnistusraamatust suuremal hulgal päringuid või hoida andmeid oma andmebaasis. Teenuse kasutamiseks on kliendil esmalt tarvis sõlmida meiega leping ning seejärel saata teenuse kasutamiseks sooviavaldus aadressile [email protected] 
Pärast lepingu sõlmimist on XML teenus tarvis ühildada oma andmebaasiga.

E-kinnistusraamatu XML teenuste leotelu:

  • Isiku kinnistud
  • Kinnistu detailandmed
  • Katastriüksuse kinnistud

Järgnevas failis on välja toodud XML-päringute detailne kirjeldus:
Kinnistusraamatu XML päringud