PrintPDF Jaga

XML teenus

XML teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha Kinnistusraamatust suuremal hulgal päringuid või hoida andmeid oma andmebaasis. Teenuse kasutamiseks on kliendil esmalt tarvis sõlmida leping e-äriregistri veebilehel
Pärast lepingu sõlmimist saab klient teha arendused XML teenuse ühildamiseks oma süsteemi(de)ga.

E-kinnistusraamatu XML teenuste leotelu:

  • Isiku kinnistud
  • Kinnistu detailandmed
  • Katastriüksuse kinnistud

Järgnevas failis on välja toodud XML-päringute detailne kirjeldus:
Kinnistusraamatu XML päringud