Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Masskasutajale

Maksekäsu kiirmenetluse avalduste esitamise X-tee teenus on suunatud eelkõige nendele, kellel on vajadus esitada kohtule avaldusi suuremas mahus. 

Juriidilised isikud, kes soovivad seda teenust kasutada, peavad esmalt X-tee kasutamiseks andmevahetuskihiga liituma, seejärel liidestama oma infosüsteemi MKMKIS alamsüsteemi X-tee teenusega "massAsjadeLoomine". Arendajale vajalik tehniline dokumentatsioon on olemas allpool.

X-teega liitumine

X-teega liitumine, sertifikaatide taotlemine ning alamsüsteemide kirjeldamine ja haldus toimub veebilehel  - https://x-tee.ee/.

Pärast X-teega liidestumist on vaja saata vabas vormis avaldus X-tee teenuse avamiseks aadressil [email protected].
Avaldus peab sisaldama: registrikoodi, kontaktisiku e-posti aadressi ja telefoni ning lühikest selgitust teenuse kasutusvajadusest. Seejärel avab Registrite ja Infosüsteemide Keskus maksekäsu kiirmenetluse teenuse (kis.massasjadeLoomine) testimiseks ja kasutamiseks x-tee arenduskeskkonnas.
 

X-tee teenuse kasutamiseks vajalikud tegevused
 • Juriidilise isiku liitumine RIHAga
 • Juriidilise isiku X-teega liitumine
 • Juriidilise isiku X-tee sertifikaadi taotlemine
 • Juriidilise isiku massAsjadeLoomine X-tee teenuse kasutamise tellimine
 • Juriidilise isiku infosüsteemi liidestamine X-tee teenusega kis.massasjadeLoomine
Arendamiseks vajalik tehniline dokumentatsioon
 • Kirjeldav dokument spetsifikatsiooni juurde (pdf)
 • Teenuse wsdl
Põhinõuded avalduse esitamiseks võlanõudes
 • Maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei või ületada 6400 eurot;
 • Avalduses esitatavad kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet;
 • Esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud;
 • Avaldust ei saa esitada pankrotivõlgniku vastu;
 • Maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist;
 • Avalduse saab esitada avaldaja või tema esindaja;
 • Avalduse esitamisel maksekäsu kiirmenetluse asjas tasutakse riigilõivu kolm protsenti nõudelt, kuid mitte alla 45 euro.

Riigilõivu info

Riigilõiv makstakse Rahandusministeeriumi kontole ühes järgnevatest pankadest: 

 • SEB Pank - a/a EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank - a/a EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank - a/a EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22)
 • LHV Pank - a/a EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada kohtust või avalikust e-toimikust saadud unikaalset viitenumbrit.

Vastuväide

Maksekäsu kiirmenetluses esitatakse vastuväide justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil. Seda võib teha kas paberil või digitaalallkirjastatud e-kirjaga. Vastuväidete dokumendivormid 

Täpsema info saamiseks, teenuse ja selle kasutamise tingimuste kohta, palume pöörduda e-toimiku kasutajatoe poole. 


E-toimiku kasutajatugi:
[email protected]
+372 663 6357
E-N 9.00-17.00; R 9.00-14.00