PrintPDF Jaga

Masskasutajale

Maksekäsu kiirmenetluse avalduste esitamise X-tee teenus on suunatud eelkõige nendele, kellel on vajadus esitada kohtule avaldusi suuremas mahus. Juriidilised isikud, kes soovivad seda teenust kasutada peavad esmalt X-tee kasutamiseks andmevahetuskihiga liituma, seejärel liidestama oma infosüsteemi xtee teenusega kis.massasjadeLoomine. Arendajale vajalik tehniline dokumentatsioon on olemas allpool.

X-teega liitumine, sertifikaatide taotlemine ning alamsüsteemide kirjeldamine ja haldus toimub veebilehel  - https://x-tee.ee/.

Pärast X-teega liidestumist on vaja saata vabas vormis avaldus X-tee teenuse avamiseks aadressil [email protected]
Avaldus peab sisaldama: registrikoodi, kontaktisiku e-posti aadressi ja telefoni ning lühikest selgitust teenuse kasutusvajadusest. Seejärel avab Registrite ja Infosüsteemide Keskus maksekäsu kiirmenetluse teenuse (kis.massasjadeLoomine) testimiseks ja kasutamiseks x-tee arenduskeskkonnas.


Riigilõivu info
Riigilõiv makstakse Rahandusministeeriumi kontole ühes järgnevatest pankadest: Swedbank (konto EE062200221059223099) , SEB Pank (konto EE571010220229377229) või Nordea Bank AB Eesti filiaal (konto EE221700017003510302). Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada kohtust või avalikust e-toimikust saadud unikaalset viitenumbrit.

Vastuväide
Maksekäsu kiirmenetluses esitatakse vastuväide justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil. Seda võib teha kas paberil või digitaalallkirjastatud e-kirjaga. Vastuväidete dokumendivormid 

Täpsema info saamiseks teenuse ja selle kasutamise tingimuste kohta palume pöörduda e-toimiku kasutajatoe poole aadressil [email protected]