PrintPDF Jaga

Tavakasutaja

Tavakasutaja saab  e-toimikus näha endaga seotud menetlusi, jälgida nende käiku ning vaadata ja esitada menetlusega seotud dokumente.
E-toimikus on võimalik teha mitmeid toiminguid. Kasutaja saab alustada tsiviil- ja haldusasju ning  otsida endaga seotud pooleli olevaid tsiviil-, haldus-, kriminaal-, ja väärteomenetluse dokumente. Samuti saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi, menetlustega seotud  taotlusi, dokumente ja kaebusi. Kasutajal on võimalus  teha päringuid karistusregistrisse ning saada infot enda või teiste isikute karistuste kohta.
Maksekäsu kiirmenetluses saab esitada avalduse nii eraõigussuhtest tuleneva kindla rahasumma maksmise nõudes (võlanõudes) kui ka alaealisele lapsele elatise nõudes. Menetlemine toimub ilma kohtuistungita. Võlanõude puhul teeb kohus võlgnikule makseettepaneku väidetav võlg tasuda. Kui võlgnik seda ei aktsepteeri, on tal õigus esitada vastuväide.

Riigilõivu info
Riigilõivu konto- ja viitenumbrid

Riigilõiv makstakse Rahandusministeeriumi kontole ühes järgnevatest pankadest: Swedbank (konto EE062200221059223099) , SEB Pank (konto EE571010220229377229) või Nordea Bank AB Eesti filiaal (konto EE221700017003510302). Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada kohtust või avalikust e-toimikust saadud unikaalset viitenumbrit.


Vastuväide
Maksekäsu kiirmenetluses esitatakse vastuväide justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil. Seda võib teha kas paberil või digitaalallkirjastatud e-kirjaga. Vastuväidete dokumendivormid 

Täpsema info saamiseks teenuse ja selle kasutamise tingimuste kohta palume pöörduda e-toimiku kasutajatoe poole aadressil [email protected]