Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Tavakasutajale

Tavakasutaja saab  e-toimikus näha endaga seotud menetlusi, jälgida nende käiku ning vaadata ja esitada menetlusega seotud dokumente.

E-toimikus on võimalik teha mitmeid toiminguid. Kasutaja saab alustada tsiviil- ja haldusasju ning otsida endaga seotud pooleli olevaid tsiviil-, haldus-, kriminaal-, ja väärteomenetluse dokumente. Samuti saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi, menetlustega seotud  taotlusi, dokumente ja kaebusi. Kasutajal on võimalus teha päringuid karistusregistrisse ning saada infot enda või teiste isikute karistuste kohta. 

Maksekäsu kiirmenetluses saab esitada avalduse nii eraõigussuhtest tuleneva kindla rahasumma maksmise nõudes (võlanõudes) kui ka alaealisele lapsele elatise nõudes. Menetlemine toimub ilma kohtuistungita. Võlanõude puhul teeb kohus võlgnikule makseettepaneku väidetav võlg tasuda. Kui võlgnik seda ei aktsepteeri, on tal õigus esitada vastuväide.

Põhinõuded avalduse esitamiseks võlanõudes
 • ​Maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei või ületada 6400 eurot;
 • Avalduses esitatavad kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet;
 • Esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud;
 • Avaldust ei saa esitada pankrotivõlgniku vastu;
 • Maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist;
 • Avalduse saab esitada avaldaja või tema esindaja;
 • Avaldus tuleb ID-kaardiga digitaalselt allkirjastada;
 • Avalduse esitamisel maksekäsu kiirmenetluse asjas tasutakse riigilõivu kolm protsenti nõudelt, kuid mitte alla 45 euro.
Eeldused avalduse esitamiseks lapse elatisnõudes
 • ​Maksekäsu kiirmenetluses saab elatist nõuda üksnes alaealisele lapsele;
 • Nõutava elatise suurus ei või ületada 322,50 eurot kuus (alates 2017. aastast 352,50 eurot).
 • Elatist saab nõuda üksnes vanemalt, kes on lapse vanemana lapse sünniakti kantud;
 • Maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt ega varem välja mõistetud elatise summa suurendamist;
 • Avaldus tuleb ID-kaardiga digitaalselt allkirjastada lapse esindajal, kes avalduse esitab (lapse vanem, eestkostja või lepinguline esindaja).

Riigilõivu info

Riigilõiv makstakse Rahandusministeeriumi kontole ühes järgnevatest pankadest: 

 • SEB Pank - a/a EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank - a/a EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank - a/a EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22)
 • LHV Pank - a/a EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada kohtust või avalikust e-toimikust saadud unikaalset viitenumbrit.

Vastuväide

Maksekäsu kiirmenetluses esitatakse vastuväide justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil. Seda võib teha kas paberil või digitaalallkirjastatud e-kirjaga. Vastuväidete dokumendivormid 

Täpsema info saamiseks, teenuse ja selle kasutamise tingimuste kohta, palume pöörduda e-toimiku kasutajatoe poole. 


E-toimiku kasutajatugi:
[email protected]
+372 663 6357
E-N 9.00-17.00; R 9.00-14.00