PrintPDF Jaga

Ettevõtjaportaal

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti. Lisaks sisaldab ettevõtjaportaal raamatupidamistarkvara e-arveldaja.

Ettevõtjaportaali saab sisse logida ja kasutada iga kodanik. Siseneda saab Eesti, Läti ja Belgia ID-kaardiga ning Eesti ja Leedu mobiil-ID'ga. Lisaks saab portaali siseneda Smart-ID ja Soome ID kaardiga, kuid viimastega ei ole võimalik avaldusi ja aruandeid allkirjastada.

Kiirvalikud

Elektrooniliste avalduste, dokumentide ja majandusaasta aruannete esitamisel on abiks portaali
tehniline kasutajatugi: tel: +372 6696609, ekanded@rik.ee Sisene Ettevõtjaportaali

Tutvu uue teenusega e-arveldaja

 1. Registriosakond
 2. EMTAK Infosüsteem
 3. Riigi Teataja
 4. Nimepäring
 5. Riigilõivud
 6. juristaitab.ee
 7. Notarid
 8. Abiinfo
 9. Ettevõtja asutamise API

Võimalused Ettevõtjaportaalis:

 • Uue ettevõtja registreerimine -
  äriühingu, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühingu, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse saab elektroonilisel teel Ettevõtjaportaalis registreerida, kui kõigil ühinguga seotud isikutel ( juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jne) on digitaalallkirja andmise võimalus. Kandeavaldusi saavad antud portaali kaudu esitada isikud, kellel on Eesti, Läti või Belgia ID-kaart või Eesti ja Leedu Mobiil-ID'd.
 • Ettevõtja andmete muutmine -
  portaal võimaldab elektrooniliselt Äriregistrile esitada muutmis-, likvideerimis- ja kustutamiskande avaldusi. Avaldusi saab esitada ainult digitaalselt digitaalallkirjastades.
 • Ettevõtja tegevusala teatamine -
  põhitegevusala muudatusest saavad ettevõtjaportaali kaudu registripidajat teavitada üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Äriühingud esitavad oma tegevusala andmed ja nende muudatused ainult koos majandusaasta aruandega.
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile.
 • Raamatupidamistarkvara kasutamine -
  e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara alustavale ja väikeettevõtjale, MTÜ-le ja SA-le, mis aitab alguses ettevõtjal ise raamatupidamise korraldamisega hakkama saada ning seeläbi kulusid kokku hoida.