PrintPDF Jaga

Ettevõtjaportaal

Ettevõtjaportaali asemel on nüüd kasutusel üks ühtne e-äriregistri keskkond, kus saab lisaks juriidiliste isikute andmetega tutvumisele esitada registrile elektrooniliselt majandusaasta aruandeid, avaldusi ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue juriidilise isiku registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti. Lisaks sisaldab e-äriregistri portaal raamatupidamistarkvara e-arveldaja.

E-äriregistri kasutamiseks saab siseneda (ja allkirjastada) Eesti ID-kaardiga, Smart-ID ja mobiil-ID'ga. Lisaks saab portaali siseneda Euroopa eID autentimisvahenditega, kuid nendega ei ole võimalik avaldusi ja aruandeid allkirjastada.

Kiirvalikud

Elektrooniliste avalduste, dokumentide ja majandusaasta aruannete esitamisel on abiks portaali
tehniline kasutajatugi: tel: +372 680 3160, [email protected] Sisene e-äriregistrisse

Tutvu uue teenusega e-arveldaja

 1. Registriosakond
 2. EMTAK Infosüsteem
 3. Riigi Teataja
 4. Nimepäring
 5. Riigilõivud
 6. juristaitab.ee
 7. Notarid
 8. Abiinfo
 9. Ettevõtja asutamise API

Võimalused e-äriregistri portaalis:

 • Uue juriidilise isiku registreerimine -
  äriühingu, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühingu, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse saab elektrooniliselt Ettevõtjaportaalis registreerida, kui kõigil ühinguga seotud isikutel ( juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jne) on digitaalallkirja andmise võimalus. Avaldusi saavad antud portaali kaudu esitada isikud, kellel on Eesti ID-kaart, Smart-ID või Mobiil-ID'd.
  Uue võimalusena saab ühingu asutamise käigus teatada soovi korral samas keskkonna kaudu koheselt ka töötajate arvu ja registreerida ettevõtja Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslaseks.
 • Juriidilise isiku andmete muutmine -
  portaal võimaldab elektrooniliselt registrile esitada muutmis-, likvideerimis- ja kustutamiskande avaldusi. Avaldusi saab esitada ainult digitaalselt digitaalallkirjastades.
 • Tegevusala teatamine -
  põhitegevusala muudatusest saavad e-äriregistri kaudu registripidajat teavitada üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Äriühingud esitavad oma tegevusala andmed ja nende muudatused ainult koos majandusaasta aruandega.
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile.
 • Raamatupidamistarkvara kasutamine -
  e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara alustavale ja väikeettevõtjale, MTÜ-le ja SA-le, mis aitab alguses ettevõtjal ise raamatupidamise korraldamisega hakkama saada ning seeläbi kulusid kokku hoida.