PrintPDF Jaga

Ettevõtjaportaal

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab registrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue juriidilise isiku registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti. Lisaks sisaldab ettevõtjaportaal raamatupidamistarkvara e-arveldaja.

Ettevõtjaportaali kasutamiseks saab siseneda Eesti ja Läti ID-kaardiga ning Eesti ja Leedu mobiil-ID'ga. Lisaks saab portaali siseneda Smart-ID, Belgia ja Soome ID kaardiga, kuid viimastega ei ole võimalik avaldusi ja aruandeid allkirjastada.

Kiirvalikud

Elektrooniliste avalduste, dokumentide ja majandusaasta aruannete esitamisel on abiks portaali
tehniline kasutajatugi: tel: +372 6696609, ekanded@rik.ee Sisene Ettevõtjaportaali

Tutvu uue teenusega e-arveldaja

 1. Registriosakond
 2. EMTAK Infosüsteem
 3. Riigi Teataja
 4. Nimepäring
 5. Riigilõivud
 6. juristaitab.ee
 7. Notarid
 8. Abiinfo
 9. Ettevõtja asutamise API

Võimalused Ettevõtjaportaalis:

 • Uue juriidilise isiku registreerimine -
  äriühingu, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühingu, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse saab elektrooniliselt Ettevõtjaportaalis registreerida, kui kõigil ühinguga seotud isikutel ( juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jne) on digitaalallkirja andmise võimalus. Avaldusi saavad antud portaali kaudu esitada isikud, kellel on Eesti või Läti ID-kaart või Eesti ja Leedu Mobiil-ID'd.
  Uue võimalusena saab ühingu asutamise käigus teatada soovi korral samas keskkonna kaudu koheselt ka töötajate arvu ja registreerida ettevõtja Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslaseks.
 • Juriidilise isiku andmete muutmine -
  portaal võimaldab elektrooniliselt registrile esitada muutmis-, likvideerimis- ja kustutamiskande avaldusi. Avaldusi saab esitada ainult digitaalselt digitaalallkirjastades.
 • Tegevusala teatamine -
  põhitegevusala muudatusest saavad ettevõtjaportaali kaudu registripidajat teavitada üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Äriühingud esitavad oma tegevusala andmed ja nende muudatused ainult koos majandusaasta aruandega.
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile.
 • Raamatupidamistarkvara kasutamine -
  e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara alustavale ja väikeettevõtjale, MTÜ-le ja SA-le, mis aitab alguses ettevõtjal ise raamatupidamise korraldamisega hakkama saada ning seeläbi kulusid kokku hoida.