PrintPDF Jaga

Andmekaitsespetsialisti määramine

Kui teie asutusel või ettevõttel on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt vaja määrata andmekaitsespetsialist, teavitage spetsialisti määramisest Andmekaitse Inspektsiooni ettevõtjaportaali kaudu. Portaali kaudu teatades saab info nähtavaks avalikkusele ning seega olete täitnud ka avalikkuse teavitamise kohustuse. Kohustus andmekaitsespetsialisti määramisest inspektsiooni teavitada hakkab kehtima 25. maist 2018.

Andmekaitsespetsialisti määramisest saab ettevõtjaportaali kaudu teavitada esindusõiguslik isik. Riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kellel on ettevõtjaportaalis esindusõiguslik  isik määramata, saab selleks juhised SIIT. Esitamiseks tuleb esindusõiguslikul isikul portaali sisse logida, täita vastavas vormis andmekaitsespetsialisti ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg.

Andmekaitse Inspektsiooni veebilehele on lisatud andmekaitsespetsialisti määramist juhendav info:

Esitatud andmekaitsespetsialisti andmed on nähtavad e-äriregistri teabesüsteemis otsides ettevõtjat nime või registrikoodi järgi.