PrintPDF Jaga

Andmekaitsespetsialisti määramine

Kui teie asutusel või ettevõttel on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt vaja määrata andmekaitsespetsialist, teavitage spetsialisti määramisest Andmekaitse Inspektsiooni e-äriregistri portaali kaudu. Portaali kaudu teatades saab info nähtavaks avalikkusele ning seega olete täitnud ka avalikkuse teavitamise kohustuse. Kohustus andmekaitsespetsialisti määramisest inspektsiooni teavitada hakkas kehtima 25. maist 2018.

Andmekaitsespetsialisti määramisest saab e-äriregistri kaudu teavitada esindusõiguslik isik. Riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kellel on e-äriregistri portaalis esindusõiguslik isik määramata, saab selleks juhised SIIT. Esitamiseks tuleb esindusõiguslikul isikul portaali sisse logida, täita vastavas vormis andmekaitsespetsialisti ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg.

Andmekaitse Inspektsiooni veebilehele on lisatud andmekaitsespetsialisti määramist juhendav info:

Esitatud andmekaitsespetsialisti andmed on nähtavad e-äriregistri portaalis otsides ettevõtjat nime või registrikoodi järgi.