PrintPDF Jaga

Ärianalüüsi tellimine raamlepinguga

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) otsib ärianalüütikuid, kes teeksid IT ärianalüüse ja arendustellimusi, mis oleksid vajalikuks sisendiks IT arendusprojektidega alustamiseks. Kirjeldatud analüütikute leidmiseks viiakse läbi hange- ärianalüüsi tellimine raamlepinguga. 

Ärianalüüsi tellimise raamhange
Hanke eesmärgiks on koondada IT valdkonnas end koduselt tundvad ärianalüütikud, kes soovivad olemasolevaid infosüsteeme paremaks muuta või välja mõelda uusi lahendusi ning kes ei karda arvamust avaldada, kui see läheb vastuollu mõne reegliga, sest suudavad oma veendumusi põhjendada. 

Osalema on oodatud nii eraisikud kui ka juriidilised isikud.

Ärianalüüsi tellimise hankes osaledes saab lisaks RIKile kahe aasta jooksul koostööd teha Välisministeeriumi, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse, Maanteeameti, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Maaeluministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saue Linnavalitsuse jt asutustega, kes on järgnevate aastate jooksul ärianalüüside ja arendustellimuste tellijateks. 

Riigihanke tulemusena sõlmib RIK IT ärianalüüsi tellimiseks pakkujatega raamlepingu 24-ks kuuks. RIKi soov on sõlmida raamleping võimalikult paljude pakkujatega. Seejärel tekib raamlepingus olevatel pakkujatel võimalus osaleda riigihangete registris korraldatavatel minikonkurssidel. Konkurssidel osaledes saab analüütik enda jaoks sobiva töö mahu ja hinna juba ise määrata.

  • Osalemiseks tuleb esitada proovitöö, mis koosneb kahest osast: protsessijoonis ja mock-up; 
  • Hanke tingimused on kirjeldatud Riigihangete registris
  • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.03.2017 (15:30);
  • Lisaküsimused, proovitöö ja pakkumuse saab meile esitada riigihangete registris. (Hanke viitenumber: 174555)

Pakume Sulle järgnevaks kaheks aastaks põnevaid väljakutseid freelancerina!

Jäta palun meile oma e-posti aadress, kui oled osalemisest huvitatud: