PrintPDF Jaga

Pöördumine

Registrite ja Infosüsteemide Keskusele (RIK) saab küsimusi, ettepanekuid ja teavet esitada: postiga (Lubja 4, 19081 Tallinn);  e-posti teel: rik@rik.ee; telefonil: 663 6300 või  all toodud elektroonilise vormi kaudu.


* Kui kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastab RIK selle vastavale kontaktile ning teavitab Teid sellest.

Pöördumise esitamine elektrooniliselt: