PrintPDF Jaga

Teabenõue

Teabenõue on isiku pöördumine, millega isik saab asutusest küsida avalikku teavet. Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on asutuses avalikke ülesandeid täites teabekandjale kogutud (Avaliku teabe seadus § 3). Avaliku teabe alla ei kuulu avaldused, märgukirjad jms. RIKile edastatud pöördumistes sisalduvate isikuandmete hoidmise ja kasutamise põhimõtted on sätestatud RIKi privaatsuspoliitikas.

Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaeg pikeneda kuni 15 tööpäevani. 

Teabenõude esitamine tavapostiga:
Aadressile: Lubja 4, 19081 Tallinn
Telefonile: 663 6300

Teabenõude esitamine elektrooniliselt: