PrintPDF Jaga

Taotluse esitamine juriidilise isiku poolt

Juriidilise isiku poolt esitatava taotluse vorm
Palume allkirjastatud taotlus edastada aadressile: [email protected] 
Vastus saadetakse päringus märgitud aadressile kahe tööpäeva jooksul.

Riigilõivu maksmisest on vabastatud karistusregistri seaduse § 23 lg 6 kohaselt sama seaduse § 19 lõike 1 punktides 2–11 nimetatud isikud ning arhiivist andmete väljastamise eest § 20 lõike 1 punktides 3–11 ja 13 nimetatud isikud.
Näiteks on riigilõivust vabastatud:

  • tööandja - isiku tööle või teenistusse võtmiseks isiku seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimisel (turvaseadus § 23 lg 1, lõhkematerjali seadus § 16 lg 2 punktid 2, 3 jne, avaliku teenistuse seadus § 15 punktid 1, 2);
  • valitsusasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus - seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesannete täitmisel;
  • lastekaitseseaduse tähenduses alaealiste lastega töötava isiku tööle võtmisel, teenistusse, asendusteenistusse, vabatahtlikku tegevusse, osutama tööturuteenuseid või praktikale või lastega töötamiseks tegevusloa andmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks (lastekaitseseadus § 20 lõiked 1-3).

Riigilõivu vabastamise aluse olemasolul tuleb taotluses välja tuua seaduslik alus päringu teostamiseks ja viide õigusaktile. Seadusliku aluse mittemärkimisel on nõutav riigilõivu tasumine, mis on eelduseks taotluse menetlusse võtmiseks.

Riigilõivu saab tasuda pangaülekandega, sest asutuse päringu puhul ei ole võimalik seda e-toimiku süsteemis teha (riigilõivu tasumise info).

Lisainfo:
E: [email protected]
T: +372 663 6359