PrintPDF Jaga

Keskne hankimine

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) on kohutuslikuks keskseks hankijaks ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei kontoriarvutite, monitoride ja printerite soetamisel. Keskse hankijana korraldab RIK riigiasutuste eest hankeid Vabariigi Valitsuse poolt määratud ulatuses. Korraldus RIK’i kohustuslikuks keskseks hankijaks määramise kohta on leitav siin.

Lisaks on RIK määratud vabatahtlikuks keskseks hankijaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas. Kokkuleppel teiste hankijatega võib RIK korraldada hankijate nimel hankeid või soetada asju ja tellida teenuseid IKT valdkonnas. Vastav korraldus RIK vabatahtlikuks keskseks hankijaks määramise kohta on leitav siin.

Kiirvalikud

E-post: kesksedhanked@rik.ee
Telefon: +372 663 6360
Kontaktisik: Mariliis Kannukene
 

Kesksed ja ühishanked

 

  1. RIK hanked
  2. Riigihangete register
  3. Hankekord

Kohustusliku keskse hankimisega hõlmatud asutustel ei ole iseseisvalt õigus VV korralduses määratud tooteid ja teenuseid hankida. See tähendab hõlmatud asutuste jaoks kohustust soetada määratud tooteid ja teenuseid läbi keskse hankija poolt korraldatud hangete. Seejuures tuleb hanke korraldajal arvestada kõigi hankijate vajadustega. 
RIK koondab hankijate vajadused ning korraldab keskseid hankeid kontoriarvutite, monitoride ja printerite soetamiseks ligikaudu 160-le erinevale riigiasutusele.

Kohustuslik keskne hankimine loob võimaluse seadmete soodsamaks hankimiseks peamiselt väiksematele asutustele. Tänu suurtele kogustele on võimalik saada hinnasoodustusi, mida väikeste koguste juures ei pakuta. RIK-i arvuti ja monitoride hangetes pakutavad tooted on keskmisest turuhinnast kuni 30% soodsamad.

Vabatahtliku keskse hankimise puhul toimub IKT hanke korraldamine või asjade ja teenuste soetamine osapoolte omavahelisel kokkuleppel. Vabatahtlik keskne hankimine toob tulu eelkõige sellistele hankijatele, kellel puudub varasemalt pidev IKT hangete läbiviimise kogemus. Lisaks aitab RIK-i kaudu IKT toodete ning teenuste soetamine kokku hoida hankijate ajakulu.  

2017. aasta mais läbiviidud RIK hangete rahuloluküsitluses oli 88% vastanutest RIK-iga hangete korraldamise osas rahul või väga rahul. 94% vastanutest soovitasid ka teistel osaleda RIKi poolt korraldatavates hangetes. Eelkõige oldi rahul ühiselt hangitud toodete soodsama hinna, kasutusmugavuse ning lihtsa ja kiire teenusega. Tagasisidest tulenevalt on hankeprotsess selliselt olnud hankijate jaoks arusaadav ja mugav. 
 
Täpsem info kesksete hangete kohta