PrintPDF Jaga

Hankijale

Keskseid ja ühishankeid koondaval lehel https://kesksedhanked.rik.ee/ on leitav sellekohane info ning dokumentatsioon.  Kesksete ja ühishangete plaan ning juba teostatud hanked on nimetatud veebilehel kõigile huvilistele aastate lõikes nähtavad.
Detailne info on kättesaadav vaid registreeritud hankijatele.

KONTAKTID
E-mail: kesksedhanked@rik.ee
Telefon: +372 663 6360
Kontaktisik: Mariliis Kannukene