PrintPDF Jaga

Ühishanked

Suuremad IT-litsentside ja riistvara hanked korraldab RIK ühishangetena, millega saavad liituda kõik hankijad vabatahtlikult.  Hankija jaoks tähendab RIK’i ühishankega liitumine hankemenetluse kulude kokkuhoidu, tema vajadustega arvestamist ning riigihanke ebaõnnestumise riski vähenemist. 
RIK on kümmekond aastat teostanud keerulisi ja mahukaid infotehnoloogilisi hankeid, omades seeläbi pikaajalisi kogemusi IKT valdkonnas.
RIK’i hangete läbiviimisel on üheks eesmärgiks pakkujate paljusus. Sellest lähtuvalt korraldab RIK ühishangete puhul tehnilisi dialooge võimalikult paljude turul tegutsevate toodete või tootjate esindajatega. 

Miks on kasulik ühishangetega liituda?

  • RIK'il on suuremahuliste hangete läbiviimise kogemus.
  • Meil on IT-hangete alal olemas kompetents.
  • Läbi kesksete ja ühishangete korraldamise korrastame riiklikul tasandil IKT-d.
  • Läbi hankemenetluse korraldamise väheneb halduskoormus.
  • Arusaadav hankelepingu sõlmimise protsess.
  • Oleme paindlikud ja arvestame oma hangetes erilahendustega.

Alates 2012. aastast on RIK korraldanud ühishangetena üle 20 erineva hanke. 
Täpsem info RIK ühishangete kohta