Jaga
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Ametikoht Telefon E-post
Mehis Sihvart Direktor 663 6333 mehis.sihvart@rik.ee
Piret Meelind Asedirektor 663 6304 piret.meelind@rik.ee
Arendusosakond
Ametikoht Telefon E-post
Aive Normak Osakonna juhataja 663 6353 aive.normak@rik.ee
Jaanika Jundas Projektijuht 663 6328 jaanika.jundas@rik.ee
Jaanus Kirmet Projektijuht 663 6590 jaanus.kirmet@rik.ee
Lii Bergström Projektijuht lii.bergstrom@rik.ee
Pille Tell Projektijuht pille.tell@rik.ee
Siret Kuhi Projektijuht siret.kuhi@rik.ee
Tarmo Luup Projektijuht tarmo.luup@just.ee
Tiit Kirsipuu Projektijuht 663 6535 tiit.kirsipuu@rik.ee
Süsteemianalüüsi talitus
Ametikoht Telefon E-post
Tiina-Svetlana Uba Talituse juhataja tiina-svetlana.uba@rik.ee
Programmeerimise talitus
Ametikoht Telefon E-post
Viljar Tina Talituse juhataja 663 6347 viljar.tina@rik.ee
Infrastruktuuride osakond
Ametikoht Telefon E-post
Marko Voog Projektijuht 663 6570 marko.voog@rik.ee
Oleg Lissenko Projektijuht oleg.lissenko@rik.ee
Tööprotsesside talitus
Ametikoht Telefon E-post
Liis Getter Mandel Talituse juhataja 663 6566 liis.mandel@rik.ee
Infrastruktuuride haldustalitus
Ametikoht Telefon E-post
Mait Makkar Talituse juhataja 663 6510 mait.makkar@rik.ee
Riikliku sunni registrite osakond
Ametikoht Telefon E-post
Arno Pardla Osakonna juhataja arno.pardla@rik.ee
Karistusregistri talitus
Ametikoht Telefon E-post
Keiti Roosbaum Talituse juhataja keiti.roosbaum@rik.ee
Täitemenetluse teenuste talitus
Ametikoht Telefon E-post
Arne Puhlov Talituse juhataja arne.puhlov@rik.ee
Taasühiskonnastamise teenuste talitus
Ametikoht Telefon E-post
Iren Irbe Talituse juhataja 663 6372 iren.irbe@rik.ee
Kohturegistrite osakond
Ametikoht Telefon E-post
Ingmar Vali Osakonna juhataja 663 6531 ingmar.vali@rik.ee
Äriregistri talitus
Ametikoht Telefon E-post
Tambet Artma Talituse juhataja tambet.artma@rik.ee
Kinnistusraamatu talitus
Ametikoht Telefon E-post
Piret Saartee Talituse juhataja piret.saartee@rik.ee
Notariaadi infosüsteemi talitus
Ametikoht Telefon E-post
Robin Lõo Talituse juhataja robin.loo@rik.ee
Ettevõtete aruandluse infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Aleksandr Beloussov Talituse juhataja 663 6533 aleksandr.beloussov@rik.ee
Tugiinfosüsteemide osakond
Ametikoht Telefon E-post
Vesta Laansoo Osakonna juhataja 663 6597 vesta.laansoo@rik.ee
Kairi Kruusma Klassifikaatorite juhtivmetoodik 663 6352 kairi.kruusma@rik.ee
Dokumendihalduse teenuse talitus
Ametikoht Telefon E-post
Liis Kõu Talituse juhataja 663 6329 liis.kou@rik.ee
Õiguskaitse infosüsteemide osakond
Ametikoht Telefon E-post
Hillary Viita Osakonna juhataja 663 6346 hillary.viita@rik.ee
Kohtute infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Margit Rõa-Valme Talituse juhataja 663 6365 margit.roa-valme@rik.ee
Prokuratuuri infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Ignar Valme Talituse juhataja ignar.valme@rik.ee
E-toimiku üldtalitus
Ametikoht Telefon E-post
Tatjana Matjas Talituse juhataja 663 6324 tatjana.matjas@rik.ee
Avaliku õigusteabe talitus
Ametikoht Telefon E-post
Signe Haug Talituse juhataja 663 6351 signe.haug@rik.ee
Sisekontrolli ja infoturbe osakond
Ametikoht Telefon E-post
Martti Allingu Osakonna juhataja 663 6316 martti.allingu@rik.ee
Üldosakond
Ametikoht Telefon E-post
Agnes Loot Osakonna juhataja 663 6305 agnes.loot@rik.ee
Ketlin Nurk Personalijuht 663 6311 ketlin.nurk@rik.ee
Karin Purdeots Personalikonsultant 663 6310 karin.purdeots@rik.ee
Kristel Reimo Finantsjuht 663 6315 kristel.reimo@rik.ee
Kaire Vodi Arvestusspetsialist 663 6314 kaire.vodi@rik.ee
Maia Ottep Arvestusspetsialist 663 6314 maia.ottep@rik.ee
Triin Tammkõrv Jurist 663 6548 triin.tammkorv@rik.ee
Anu-Riin Tamm Sekretär-asjaajaja 663 6300 anu-riin.tamm@rik.ee
Heilika Kutsch Kommunikatsioonijuht 663 6338 heilika.kutsch@rik.ee
Inger Viirpalu Kliendi ja rahvusvaheliste suhete juht 663 6337 inger.viirpalu@rik.ee
Katrina Kõivsaar Hankespetsialist katrina.koivsaar@rik.ee
Kristine Kase Õigusteenuse juht 663 6312 kristine.kase@rik.ee
Mari Mitt Spetsialist mari.mitt@rik.ee
Mariliis Kannukene Hankejuht 663 6360 mariliis.kannukene@rik.ee
Sirli King-Peets Andmekaitsespetsialist sirli.king-peets@rik.ee
Klienditoe talitus
Ametikoht Telefon E-post
Kersti Rätsep Talituse juhataja 663 6537 kersti.ratsep@rik.ee
Kultuuripärandi infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Elis Riispapp Talituse juhataja 663 6334 elis.riispapp@rik.ee