Jaga
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Ametikoht Telefon E-post
Piret Meelind Asedirektor 663 6304 piret.meelind@rik.ee
Kristel Reimo Finantsjuht 663 6315 kristel.reimo@rik.ee
Arendusosakond
Ametikoht Telefon E-post
Aive Normak Osakonna juhataja 663 6353 aive.normak@rik.ee
Ahto Orumets Projektijuht ahto.orumets@rik.ee
Ann-Claire Utt Projektijuht ann-claire.utt@rik.ee
Jaanika Verbu Projektijuht 663 6328 jaanika.verbu@rik.ee
Jaanus Kirmet Projektijuht jaanus.kirmet@rik.ee
Joonas Kaljumäe Projektijuht joonas.kaljumae@rik.ee
Pille Tell Projektijuht 505 6651 pille.tell@rik.ee
Rasmus Varblane Projektijuht rasmus.varblane@rik.ee
Sander Lootus Projektijuht sander.lootus@rik.ee
Siret Hiller Projektijuht siret.hiller@rik.ee
Tarmo Luup Projektijuht 5698 5664 tarmo.luup@rik.ee
Programmeerimise talitus
Ametikoht Telefon E-post
Viljar Tina Talituse juhataja 663 6347 viljar.tina@rik.ee
Andmeanalüüsi talitus
Ametikoht Telefon E-post
Ignar Valme Talituse juhataja ignar.valme@rik.ee
Infrastruktuuride osakond
Ametikoht Telefon E-post
Aarne Vasarik Osakonna juhataja 663 6326 aarne.vasarik@rik.ee
Margo Siilbek Projektijuht margo.siilbek@rik.ee
Oleg Lissenko Projektijuht 663 6505 oleg.lissenko@rik.ee
Infrastruktuuride haldustalitus
Ametikoht Telefon E-post
Mait Makkar Talituse juhataja 663 6510 mait.makkar@rik.ee
Kasutajatoe talitus
Ametikoht Telefon E-post
Kaire Eljas Talituse juhataja 663 6565 kaire.eljas@rik.ee
Arvutitöökoha halduse talitus
Ametikoht Telefon E-post
Risto Seegel Talituse juhataja 663 6555 risto.seegel@rik.ee
Riikliku sunni registrite osakond
Ametikoht Telefon E-post
Arno Pardla Osakonna juhataja 5305 5275 arno.pardla@rik.ee
Karistusregistri talitus
Ametikoht Telefon E-post
Janec Leppik Talituse juhataja janec.leppik@rik.ee
Täitemenetluse teenuste talitus
Ametikoht Telefon E-post
Arne Puhlov Talituse juhataja arne.puhlov@rik.ee
Taasühiskonnastamise teenuste talitus
Ametikoht Telefon E-post
Iren Irbe Talituse juhataja 663 6372 iren.irbe@rik.ee
Kohturegistrite osakond
Ametikoht Telefon E-post
Ingmar Vali Osakonna juhataja 663 6531 ingmar.vali@rik.ee
Äriregistri talitus
Ametikoht Telefon E-post
Tambet Artma Talituse juhataja tambet.artma@rik.ee
Notariaadi infosüsteemi talitus
Ametikoht Telefon E-post
Robin Lõo Talituse juhataja 663 6588 robin.loo@rik.ee
Ettevõtete aruandluse infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Aleksandr Beloussov Talituse juhataja 663 6533 aleksandr.beloussov@rik.ee
Kultuuripärandi infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Elis Riispapp Talituse juhataja 663 6334 elis.riispapp@rik.ee
Kinnistusraamatu talitus
Ametikoht Telefon E-post
Heidi Leppikus Talituse juhataja 663 6325 heidi.leppikus@rik.ee
Tugiinfosüsteemide osakond
Ametikoht Telefon E-post
Vesta Laansoo Osakonna juhataja 663 6597 vesta.laansoo@rik.ee
Kairi Kruusma Klassifikaatorite juhtivmetoodik 663 6352 kairi.kruusma@rik.ee
Dokumendihalduse teenuse talitus
Ametikoht Telefon E-post
Liis Piirma Talituse juhataja 663 6329 liis.piirma@rik.ee
Õiguskaitse infosüsteemide osakond
Ametikoht Telefon E-post
Hillary Viita Osakonna juhataja 663 6346 hillary.viita@rik.ee
Kohtute infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Merit Kõlvart Talituse juhataja merit.kolvart@rik.ee
Prokuratuuri infosüsteemide talitus
Ametikoht Telefon E-post
Tiit Kirsipuu Talituse juhataja tiit.kirsipuu@rik.ee
E-toimiku üldtalitus
Ametikoht Telefon E-post
Indrek Tops Talituse juhataja indrek.tops@rik.ee
Avaliku õigusteabe talitus
Ametikoht Telefon E-post
Signe Haug Talituse juhataja 663 6351 signe.haug@rik.ee
Sisekontrolli ja infoturbe osakond
Ametikoht Telefon E-post
Martti Allingu Osakonna juhataja 663 6316 martti.allingu@rik.ee
Üldosakond
Ametikoht Telefon E-post
Agnes Loot Osakonna juhataja 663 6305 agnes.loot@rik.ee
Ketlin Nurk Personalijuht 663 6311 ketlin.nurk@rik.ee
Karin Purdeots Personalikonsultant 663 6310 karin.purdeots@rik.ee
Kaire Vodi Arvestusspetsialist 663 6302 kaire.vodi@rik.ee
Maia Ottep Arvestusspetsialist 663 6314 maia.ottep@rik.ee
Merle Sirje Tael Jurist merlesirje.tael@rik.ee
Anu-Riin Tamm Sekretär-asjaajaja 663 6300 anu-riin.tamm@rik.ee
Anne Põldre Hankespetsialist 663 6313 anne.poldre@rik.ee
Heilika Kutsch Kommunikatsioonijuht 663 6338 heilika.kutsch@rik.ee
Katrina Kõivsaar Hankejuht katrina.koivsaar@rik.ee
Kristine Kase Õigusteenuse juht 663 6312 kristine.kase@rik.ee
Mari Mitt Spetsialist 663 6301 mari.mitt@rik.ee
Mariliis Kannukene Hankejuht 663 6360 mariliis.kannukene@rik.ee
Sirli King-Peets Andmekaitsespetsialist 663 6319 sirli.king-peets@rik.ee
Klienditoe talitus
Ametikoht Telefon E-post
Kersti Rätsep Talituse juhataja 663 6537 kersti.ratsep@rik.ee
Kvaliteedijuhtimise ja tööprotsesside talitus
Ametikoht Telefon E-post
Liis Getter Mandel Talituse juhataja 663 6566 liis.mandel@rik.ee