PrintPDF Jaga

Töötajad

Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Nimi Üksus Ametikoht Telefon E-post
Rivo Reitmann   Direktor 56622428 [email protected]
Heilika Kutsch Avalike suhete tiim Avalike suhete juht 6636338 [email protected]
Mari Mitt Büroohalduse tiim Büroojuht 6636301 [email protected]
Kristel Reimo Finantstiim Finantsjuht 6636315 [email protected]
Lauri Tammiste Infoturbe ja IS halduse tiim Tiimijuht 58470736 [email protected]
Piret Meelind Kvaliteedijuhtimise tiim Kvaliteedijuht 6636304 [email protected]
Polina Latõševa Kvaliteedijuhtimise tiim Kliendihalduse juht 55575065 [email protected]
Ketlin Nurk Personalitiim Personalijuht 6636311 [email protected]
Karin Purdeots Personalitiim Personalikonsultant 663 6310 [email protected]
Kristine Kase Õigusteenuse tiim Õigusteenuse juht 6636312 [email protected]
Sirli King-Peets Õigusteenuse tiim Andmekaitsespetsialist 663 6319 [email protected]
Teele Nässi Õigusteenuse tiim Hankejurist 58505692 [email protected]
Ave Liina Tennokese Õigusteenuse tiim Jurist 55676706 [email protected]
Merle Sirje Tael Õigusteenuse tiim Jurist 56301993 [email protected]
Teenuste arenduse valdkond
Nimi Üksus Ametikoht Telefon E-post
Aive Normak   Arenduse asedirektor 663 6353 [email protected]
Lii Bergström Avaliku õigusteabe tiim Tiimijuht   [email protected]
Rasmus Varblane Digitoimiku tiim Tiimijuht 663 6542 [email protected]
Liis Piirma Dokumendihalduse tiim Tiimijuht 663 6329 [email protected]
Indrek Tops E-toimiku tiim Tiimijuht 58303418 [email protected]
Heidi Leppikus Kinnistusraamatu tiim Tiimijuht 663 6325 [email protected]
Pille Tell Kohtuekspertiisi infosüsteemide tiim Tiimijuht 505 6651 [email protected]
Margit Rõa-Valme Kohtute infosüsteemide tiim Tiimijuht 663 6365 [email protected]
Siret Hiller Koosloome tiim Tiimijuht 5363 8166 siret.hiller@rik.ee
Tarmo Luup Kriminaalmenetluse infosüsteemide tiim Tiimijuht 5698 5664 [email protected]
Robin Lõo Notariaadi ja ametite teenuste tiim Tiimijuht 663 6588 [email protected]
Sander Lootus Notariaadi ja ametite teenuste tiim Projektijuht 5373 5945 [email protected]
Aleksandr Beloussov Null-aruandluse tiim Tiimijuht 663 6533 [email protected]
Vesta Laansoo Tugiinfosüsteemide tiim Tiimijuht 663 6597 [email protected]
Jaanus Kirmet Vanglate infosüsteemide tiim Tiimijuht 663 6590 [email protected]
Tambet Artma Äriregistri tiim Tiimijuht   [email protected]
Strateegia valdkond
Nimi Üksus Ametikoht Telefon E-post
Ingmar Vali   Strateegia asedirektor 663 6531 [email protected]
Kersti Rätsep Klienditoe tiim Tiimijuht 663 6537 [email protected]
Viljar Tina   Peaarhitekt 6636347 [email protected]
Joosep Taluväli   Testimise kompetentsijuht   [email protected]
Heleene Kaljurand   UX disaini kompetentsijuht 53011982 [email protected]
Shirley Salm   Ärianalüüsi kompetentsijuht 58998318 [email protected]
Susanna Metsla   Haldurite ja andmehalduse kompetentsijuht   [email protected]
Mirje Roasto   Agile Coach 51932019 [email protected]