PrintPDF Jaga

Abieluvararegister

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel abikaasade varalised õigused.

Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada  kolmandatele isikutele teavet abikaasadevahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris andmed abikaasade kohta puuduvad, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet.

Abieluvararegistrit peab alates 01.03.2018 Notarite Koda. Registrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud abiellumisel valitud varalahususe või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte kohta ning notarid abieluvaralepingu alusel.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda abieluvararegistri päringusüsteemis. Abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks tuleb end päringusüsteemi sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID'ga. Andmetega tutvumine on veebilehel tasuta.
Abieluvararegistri registrikaardile kantud isikul on õigus saada registrist teavet selle kohta, kes on tema abieluvararegistri registrikaardiga tutvunud.

Abieluvararegistri dokumentidega on võimalik õigustatud huvi olemasolu korral tutvuda ning neist väljatrükke saada notaribüroodes seaduses sätestatud tasu eest.