Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

E-arest

Elektrooniline arestimissüsteem (e-arest) on riigi-, krediidi- ja makseasutuste vaheline infokanal, mis kuulub Eesti Vabariigile ning on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) poolt hallatav teenus.

Elektroonilise arestimissüsteemi teenuse üldtingimused (jõustusid 27.04.2018) sätestavad süsteemi kasutamise tingimused ja korra.

E-aresti teenuse kasutamiseks tuleb esitada RIK-ile digitaalselt allkirjastatud taotlus, milles on ära toodud liitumise eesmärk ja andmete kasutamise õiguslik alus. Teenuse kasutamine on kõigile osapooltele tasuta.

E-aresti küsimustes palume pöörduda aadressil [email protected]