PrintPDF Jaga

12. juunil toimub RIK-is kohtute helisalvestaja ja transkribeerija hangete infopäev

10. Juuni 2019 - 13:23
Kohtuistungite helisalvestamise tarkvara hanke infopäeva pilt


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) kuulutas välja hanked kõnetuvastustarkvara loomiseks ja kohtute infosüsteemiga liidestamiseks, stenogrammide tarbimise veebiteenuse hankimiseks ja kohtuistungite helisalvestamise tarkvara soetuseks. Nimetatud hankeid tutvustav infopäev toimub 12. juunil kell 10:00 RIK-is (Lubja 4, Tallinn).

Transkribeerija hanke eesmärgiks on soetada kõnetuvastuse tarkvara, mis võimaldab nii kohtuistungi reaalajalise helisalvestise kui ka digitaalselt talletatud helisalvestuse alusel transkribeerida istungi kirjaliku stenogrammi, mida kasutatakse kohtuistungi protokolli koostamiseks. Lisaks hangime kõnetuvastuse tarkvara liidese, mille vahendusel saab klientsüsteem saata helifaile või voogedastada heli kõnetuvastuse tarkvarasse kõne transkribeerimiseks ning võtta vastu stenogramme. Samuti on hanke osaks kõnetuvastuse tarkvara stenogrammide tarbimise veebiteenuse hankimine, mille abil saab õigustatud isik kuulata kohtuistungi helisalvestist ning lugeda helisalvestisega seotud stenogrammi. Täpsem kirjeldus ja nõuded riigihangete registris

Helisalvestamise tarkvara hanke eesmärgiks on hankida kõnetuvastustehnoloogia kasutuselevõtmisega seotud helisalvestamise tarkvara, mille abil on võimalik  kohtuistungeid helisalvestada; saata helisalvestist kõnetuvastuse tarkvarale transkribeerimiseks ja võtta transkriptsioon vastu ning selle pinnalt koostada kohtuistungi protokoll. Hanke alusdokumentide lähteülesandes kirjeldatud tarkvara tuleb kasutusele võtta samaaegselt paralleelse hankega hangitava kõnetuvastuste tarkvara lahenduse kasutusele võtmisega (sh API kõnesalvestuse tarkvaraga suhtlemiseks), mis koostab kohtuistungi helisalvestise pinnalt kirjaliku stenogrammi. Täpsem kirjeldus ja nõuded riigihangete registris

Mõlema hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.06.2019 kell 11:00.

Infopäeval osalemisest palume teada anda aadressil [email protected] .