PrintPDF Jaga

12.08 ja 22.08 toimuvad RIK-is muuseumide infosüsteemi (MuIS 2.0) hanke infopäevad

6. August 2019 - 15:44

5. augustil kuulutas Registrite ja Infosüsteemide Keskus välja hanke uue muuseumide infosüsteemi (MuIS 2.0) arenduspartneri leidmiseks.

MuIS on muuseumide infosüsteem, mis on mõeldud Eesti muuseumikogude haldamiseks, kirjeldamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks. MuISiga on praeguseks liitunud 59 muuseumi. Tegemist on  veebipõhise töökeskkonnaga, mis on oma olemuselt maailmas ainulaadne, kuna see on mõeldud kõikidele Eesti muuseumidele, sõltumata nende ainevaldkonnast, suurusest või omandivormist.  MuISi avalikus veebiväravas on juba täna võimalik tutvuda 3,4 miljoni museaali andmetega. Andmeid lisatakse ja täiendatakse pidevalt. 

Muinsuskaitseamet hakkab koos Kultuuriministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskusega arendama uut muuseumide infosüsteemi, et tagada veelgi parem juurdepääs muuseumikogudele.

Arendustööde esimeses etapis viiakse läbi teenuse disain, luuakse prototüüp ja esimesed uue avaliku ja muuseumitöötaja keskkonna moodulid.

Hanke tutvustavad infopäevad toimuvad 12.08 ja 22.08 kell 15:00-17:00 RIK-is (Lubja 4, Tallinn). Infopäeval osalemisest palume teada anda hiljemalt 09.08 ja 21.08 õhtuks aadressil [email protected].

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine - 21.03.2018-01.03.2021“.

Hanke dokumendid on avaldatud riigihangete registris, aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1542968/general-info