PrintPDF Jaga

13. juunil toimub RIK-is KRIS5 hanke infopäev

4. Juuni 2018 - 16:09


Registrite ja Infosüsteemide Keskusel (RIK) valmib 2020. aastal uus vabavaraline kinnistusraamatu infosüsteem (KRIS5), mille raames avaldati 2. juunil 2018 raamhange - kinnistusraamatu infosüsteemi arendamine.
 
Väljakuulutatud hanke infopäev toimub 13. juunil 2018 kell 14:00-15:30 RIK-is (Lõkke 4, Tallinn).
KRIS5 hanke infopäeval osalemisest palume teada anda aadressil [email protected] 
 
KRIS5 projekti eesmärgiks on välja töötada kaasaegsetel tehnoloogilistel lahendustel põhinev ning kasutajakeskset lähenemist võimaldav uue põlvkonna kinnistusraamatu infosüsteem. Antud projekti raames vahetatakse täielikult välja senine, juba 2005. aastast kasutusel olev elektroonilise kinnistusraamatu lahendus. 
 
Riigihanke eesmärgiks on kinnistusraamatu menetlustarkvara arendustööde tellimine. Hanke raames sõlmitakse raamleping ning koheselt peale raamlepingu sõlmimist korraldab hankija esimese minikonkursi.
 
Kinnistusraamatu projekt viiakse ellu mitmes etapis järgneva kolme aasta jooksul ja selle raames toimuvaid töid rahastatakse peamiselt Euroopa Regionaalarengu Fondist.
 
Hanke dokumendid on avaldatud riigihangete registris, aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197576  
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.07.2018 kell 11:00.