PrintPDF Jaga

9. aprillil toimub RIK-is veebiteenuste analüüsi hanke infopäev

4. Aprill 2019 - 10:05
Veebiteenuste analüüsi hanke infopäev


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) kuulutas 1. aprillil 2019 välja hanke "Andmekaitse Inspektsiooni pöördumiste veebiteenuste analüüs", mille infopäev toimub 9. aprillil kell 13:00-14:00 RIK-is (Lubja 4, Tallinn).

Hanke eesmärk on leida parim lahendus soovitud e-teenuste arendamiseks. Selleks on vajalik teostada arhitektuursete võimaluste analüüs ja leida lahendus, mis tagaks vajalikud eeltingimused AKI e-teenuste nõuetekohaseks väljaarendamiseks.

Hanke töö tulemusteks on: arhitektuuri kontseptsioon AKI e-teenuste arendamiseks, selle teostatavust tõestav arhitektuuri prototüüp, mis hõlmab endas rikkumisteate esitamise vormi, ja hinnang edasiste arendustööde mahule.

Veebiteenuste analüüsi hanke dokumendid on avaldatud riigihangete registris, aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1549112/overview/activities  
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.04.2019 kell 11:00.

Infopäeval osalemisest palume teada anda aadressil [email protected]rik.ee hiljemalt 9. aprilli hommikuks kell 10:00.