PrintPDF Jaga

Alates 1. detsembrist saavad e-arveldajat kasutada ka MTÜ-d

1. Detsember 2014 - 13:20

e-arveldajat, mille võimalusi on siiani peamiselt kasutanud alustavad- ja väikeettevõtjad, saavad alates detsembrist 2014 oma igapäevatöös rakendada ka mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Oma olemuselt on e-arveldaja võimalused mittetulundusühingute ja sihtasutuste jaoks samad, mis äriühingutele. Ka demokeskkond sisaldab erinevate moodulite proovimiseks mittetulundusühingu kontot, millega saab iga kasutaja enne e-arveldaja lepingu sõlmimist soovi korral tutvuda.
Demokeskkond erineb päris portaalist funktsionaalsuselt vaid selle poolest, et testkeskkonnas ei ole võimalik andmeid edastada ei Maksu- ja Tolliametile ega majandusaasta aruannete esitamise portaali.

e-arveldaja  asub äriregistri ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii esindusõiguslikud isikud ise kui nende poolt volitatud isikud (näiteks raamatupidajad). Tarkvara kasutamine eeldab kuupõhise lepingu sõlmimist.

Olenemata ühingu suurusest ja tehtavate kannete arvust, on e-arveldaja kasutamine nii praegu kui edaspidi esimesel aastal tasuta.

Käibemaksuseaduse muudatusest tulenevalt võimaldab e-arveldaja lähiajal automaatselt genereerida ja edastada ka käibedeklaratsiooni lisa KMD INF ("1000 euro seadus").
Samuti on tulenevalt uutest Maksu- ja Tolliameti vormidest uuendamisel tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse arvestamine ja deklareerimine.
Töötajate registrisse (TÖR) saab edaspidi oma töötajate andmed edastada otse programmist, mis vähendab andmete sisestamisel eksimise võimalust.

Riigi loodud ja hallatav raamatupidamistarkvara e-arveldaja on väikeettevõtjate poolt väga hästi vastu võetud ning sellel on tänaseks juba üle 1000 kasutaja.

Tulenevalt kasutajate positiivsest tagasisidest, mis kinnitab, et e-arveldajast on paljudele väikeettevõtjatele juba reaalne kasu olnud, nimetati e-arveldaja Justiitsministeeriumi poolt ka justiitsvaldkonna aasta projektiks 2014.

Video ja lisainfo