PrintPDF Jaga

Alates juulist saab riigile saata ainult e-arveid

21. Veebruar 2019 - 9:27
juulist saab riigile saata ainult e-arveid


Riigikogu võttis 20. veebruaril 2019 vastu seaduse, millega läheb riigi raamatupidamine üle e-arvetele. Alates 1. juulist saab avalikule sektorile saata arveid ainult e-arvetes.

Seaduseelnõu muudatused puudutavad kõiki raamatupidamiskohustuslasi, kes arveldavad avaliku sektoriga - neid on umbes 46 000. Neid ettevõtteid, kes ei kasuta raamatupidamistarkvara, aga eelkõige mikro- ja väikeettevõtjate võimalusi ning vajadusi silmas pidades on Registrite ja Infosüsteemide Keskus ning Rahandusministeerium kokku leppinud, et kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata e-arveldaja keskkonnas avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult.

E-arveldaja külge on võimalus liidestuda kõikidel e-arvete edastamisega tegeleda soovijatel juhul, kui ei teki kokkuleppeid juba turul tegutsevate operaatoritega. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise kui nende poolt volitatud isikud, näiteks raamatupidaja, finantsjuht jt. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõikidele, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e-arvete käitleja.

E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad.

E-arveldaja raamatupidamistarkvara: www.rik.ee/e-arveldaja