PrintPDF Jaga

Algas ettevõtjate koosolekute korraldamise lihtsustamiseks mõeldud platvormi tehniline dialoog

11. Juuni 2020 - 10:48


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) kavandab juriidilistele isikutele koosolekute korraldamise platvormi loomist, mille raames kutsub huvitatuid osalema dialoogis. Osalemise soovist palume märku anda enne 19. juunit 2020.

Arutelu käigus on soov teada saada, palju leidub platvormi loomisest huvitatud erasektori partnereid ning küsida tagasisidet tehnilise lahenduse vajaduste kohta.

Täpsemad küsimused, millele soovime dialoogi käigus tagasisidet saada:

  • Kas leidub IT-ettevõtteid, kes on huvitatud looma ja teenusena pakkuma tehnilist lahendust, mis aitab ühingute esindajaid koosolekute kokkukutsumisel ja korraldamisel ning äriregistrile muutmiskandeavalduste esitamisel?
  • Kas on olemas valmis tooteid, mis katavad lähteülesandes kirjeldatud vajadusi?
  • Kas olemasolevate toodete osas oleks huvi need äriregistri teenuste külge liidestada?

Huvi korral palume ühendust võtta RIKi kontaktisiku, Ingmar Valiga, aadressil [email protected].

Projekti taust
Registripidajale esitatakse aastas keskmiselt 150 tuhat koosoleku otsust või protokolli, mis edastatakse kandeavalduse lisadena ja on aluseks äriregistrisse kande tegemisel.

Praktika näitab, et dokumendid on tihti vormistatud ebakorrektselt või ei vasta seaduses sätestatud nõuetele, mis toob kaasa avalduse menetluse pikenemise ja nõuab täiendavat panust nii ühingu esindajalt kui registripidajalt.

Üheks võimalikuks lahenduseks on luua koosolekute pidamise platvorm, mis aitaks ühingutel koosolekuid korraldada, hääletustingimusi kontrollida, annaks ette dokumendimallid, genereeriks automaatselt nõuetele vastavaid dokumente ja võimaldaks neid koos avaldusega registrile esitada. Väärtust lisab, et koosolekuid saab pidada ka distantsilt, mil osalejad ei pea füüsiliselt samas kohas viibima. 

Tehnoloogiliselt on koosolekute platvorm eraldiseisev süsteem, mis vahetab andmeid äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registriga (tehniliselt e-äriregister). Kasutajate jaoks on tegemist avaliku teenusega, mida saavad kasutada kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud (sh seltsingud jt) eesmärgiga äriregistrile mugavamalt ja kvaliteetsemalt andmeid esitada.

Lähteülesanne (Lisa 1)