PrintPDF Jaga

Äriregistris uuenevad aadressiandmed

9. November 2017 - 12:04

Seoses üleüldise aadressiandmete ühtlustamisega Eestis, et erinevate infosüsteemide aadressid oleksid edaspidi omavahel võrreldavad, käib ka äriregistri süsteemides aadresside uuendamine. Selleks liidestusime 2017. aasta novembris aadressiandmete infosüsteemiga (ADS). 

2017. aasta lõpuks viidi enamike äriregistris olevate juriidiliste isikute aadressid vastavusse ADS infosüsteemi andmetega. Äriregistri andmetes juriidilise isiku aadressi uuendamisel tehti äriseadustiku § 511(1) alusel ettevõtja registrikaardil vastav parandus automaatselt.

Kui ühingu aadressi automaatne uuendamine teatud põhjustel ebaõnnestus, peab ühing aadressi ise äriregistri ettevõtjaportaalis uuendama või täpsustama hoonet, kus ühing paikneb.
Nimetatud ühingute juhatuse liikmetele kuvatakse ettevõtjaportaali avalehel ka vastav infot ning infotekstile vajutades suunatakse juhatuse liige vajalikke andmeid esitama.

Registrile korrektse aadressi uuesti/korduv esitamine on riigilõivuvaba (va juhul kui muutub omavalitsusüksuse piirkond). Aadressi saab esitada äriregistri ettevõtjaportaalis, alustades muutmiskane avalduse koostamist.

Abistava info, kuidas vajadusel muutmiskande avaldust elektrooniliselt esitada, leiate RIKi abiinfo portaalist.